Byggteknik / Byggnadsfysik

Provläs
Fukthandbok. Praktik och teori. Utg 4

Av: Jesper Arfvidsson, Lars-Erik Harderup, Ingemar Samuelson

Fukthandbok ger dels rena sakuppgifter såsom konstruktionsanvisningar, beräkningsformler och vissa materialdata dels möjlighet för läsaren att kunna identifiera var fuktproblem kan förekomma. I denna den fjärde utgåvan har teoriavsnitten utökats med beskrivning av...

Läs mer
bok

810 kr

Brandskydd i BBR 29

Den nya handboken Brandskydd i Boverkets byggregler innehåller avsnitt fem i BBR 29 och ger en heltäckande bild av Boverkets byggregler gällande brandskydd och tillämpningen av föreskrifterna och de allmänna råden. Handboken är lättläst för den som behöver vägledn...

Läs mer
bok

1 660 kr

SBF 110:8 Regler för brandlarm

En anläggning för brandlarm, som är korrekt utförd och samverkar med övrigt brandskydd, bidrar till att rädda liv och reducera brandskadekostnader. Denna skrift innehåller regelverket SBF 110:8 och är en omarbetning av hela SBF 110:7 Regler för brandlarmanläggning...

Läs mer
bok

600 kr

E-bok
E-BOK Fukthandbok. Praktik och teori. Utg 4

Av: Jesper Arfvidsson, Lars-Erik Harderup, Ingemar Samuelson

Denna version av boken Fukthandbok är den fjärde utgåvan av standardverket. Utgåva fyra har uppdaterats med beräkningsexempel, nya material- och klimatdata samt beskrivande beräkningsmodeller. Boken nyttjas ofta av projektörer, byggherrar, leverantörer, konstruktö...

Läs mer
E-bok

810 kr

Brandskyddshandboken. Utg 7

Handboken innehåller hela kapitel 5 i BBR29, flera av Boverkets senaste tolkningar samt förbättringar och förtydliganden i alla kapitel. I handboken finns även råd och rekommendationer för att skapa ett hållbart brandskydd t.ex. vad som kan vara viktigt att beakta...

Läs mer
bok

1 250 kr

Provläs
Ljud, buller & vibrationer

Av: Johnny Andersson

För att störande buller ska kunna undvikas fordras att man förstår hur ljud beter sig och hur man i förväg kan bedöma, och kanske beräkna, ljudalstring, spridning och dämpning.  Det är också viktigt att veta vad man måste göra - inte bara vad man bör göra. Flera m...

Läs mer
bok

696 kr

Provläs
Fukt. Byggvägledning 9. En handbok i anslutning ...

Av: Lars-Olof Nilsson

Denna tredje utgåva av Byggvägledning 9 Fukt är uppdaterad med hänsyn till ändringarna i avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2015. BBR 22 (B...

Läs mer
bok

499 kr

Vandrande fukt Strålande värme. Så fungerar hus

Av: Carl-Eric Hagentoft

Denna populärvetenskapliga bok ger på ett lustfyllt sätt insikter i byggnadsfysik - läran om värme, luft och fukt i byggnadens klimatskal, vilket består av byggnadens tak, väggar, fönster och grund. I "Vandrande fukt Strålande värme" förklaras hur och varför byggn...

Läs mer
bok

570 kr

Bärande konstruktioner och brand. En handbok och...

Av: Jörgen Thor

”Bärande konstruktioner och brand” kan ses om en kombinerad handbok och lärobok avseende brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner. Den baseras på brandkraven i EKS och de olika beräkningsförutsättningar vid brand som finns redovisade i Eurokoderna för...

Läs mer
bok

750 kr