Byggteknik / Byggnadsfysik

Provläs
Fukthandbok. Praktik och teori. Utg 4

Av: Jesper Arfvidsson, Lars-Erik Harderup, Ingemar Samuelson

Fukthandbok ger dels rena sakuppgifter såsom konstruktionsanvisningar, beräkningsformler och vissa materialdata dels möjlighet för läsaren att kunna identifiera var fuktproblem kan förekomma. I denna den fjärde utgåvan har teoriavsnitten utökats med beskrivning av...

Läs mer
bok

790 kr

Brandsäkra trähus. Utg 3

Handboken ger kunskap och vägledning om alla aspekter som är viktiga för att kunna konstruera, dimensionera och utforma olika konstruktionsdetaljer för brandsäkra trähus. Den innehåller också den senaste informationen om europeiska och nationella regelverk och är ...

Läs mer
bok

700 kr

SBF 110:8 Regler för brandlarm

En anläggning för brandlarm, som är korrekt utförd och samverkar med övrigt brandskydd, bidrar till att rädda liv och reducera brandskadekostnader. Denna skrift innehåller regelverket SBF 110:8 och är en omarbetning av hela SBF 110:7 Regler för brandlarmanläggning...

Läs mer
bok

550 kr

E-bok
E-BOK Fukthandbok. Praktik och teori. Utg 4

Av: Jesper Arfvidsson, Lars-Erik Harderup, Ingemar Samuelson

Denna version av boken Fukthandbok är den fjärde utgåvan av standardverket. Utgåva fyra har uppdaterats med beräkningsexempel, nya material- och klimatdata samt beskrivande beräkningsmodeller. Boken nyttjas ofta av projektörer, byggherrar, leverantörer, konstruktö...

Läs mer
E-bok

790 kr

Brandlarm - System, komponenter och skötsel

När man installerar en anläggning för brandlarm så är det väsentligt att den blir planerad, projekterad och installerad på korrekt sätt, rätt detektor på rätt plats. En oberoende besiktning enligt gällande brandlarmregler är bästa sättet att få detta bekräftat. An...

Läs mer
bok

430 kr

Brandskydd i BBR 29

Den nya handboken Brandskydd i Boverkets byggregler innehåller avsnitt fem i BBR 29 och ger en heltäckande bild av Boverkets byggregler gällande brandskydd och tillämpningen av föreskrifterna och de allmänna råden. Handboken är lättläst för den som behöver vägledn...

Läs mer
bok

1 500 kr

Brandskyddshandboken. Utg 7

Handboken innehåller hela kapitel 5 i BBR29, flera av Boverkets senaste tolkningar samt förbättringar och förtydliganden i alla kapitel. I handboken finns även råd och rekommendationer för att skapa ett hållbart brandskydd t.ex. vad som kan vara viktigt att beakta...

Läs mer
bok

1 250 kr

Praktiska lösningar – Brandskydd – Ventilation 2...

Bränder får ofta förödande konsekvenser. För människor, för byggnader och för miljön. "Praktiska lösningar - Brandskydd - Ventilation" innehåller allt man behöver veta för att skapa brandsäkra ventilationslösningar. Det detaljstyrda regelverket är borttaget sedan ...

Läs mer
bok

800 kr

Installationsbrandskydd. Ventilation - Rör - El

Av: Bo Backvik, Tomas Fagergren, Lars Jensen

"Installationsbrandskydd" omfattar tekniska lösningar för brandskydd av ventilation - rör - el. Tanken är att ge en samlad bild av integrationen mellan installationers brandskydd i en byggnad. Boken vill även tjäna som vägledning vid projektering av brandskydd för...

Läs mer
bok

950 kr