Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Byggteknik / Byggnadsfysik

Provläs
Fukthandbok. Praktik och teori. Utg 4

Av: Jesper Arfvidsson, Lars-Erik Harderup, Ingemar Samuelson

Fukthandbok ger dels rena sakuppgifter såsom konstruktionsanvisningar, beräkningsformler och vissa materialdata dels möjlighet för läsaren att kunna identifiera var fuktproblem kan förekomma. I denna den fjärde utgåvan har teoriavsnitten utökats med beskrivning av...

Läs mer
bok

790 kr

Provläs
Brandskydd. BVL 6. Utg 6

Av: Fagergren Tomas, Larsson Daniel, Olander Martin, Sedin Gösta, Söderberg Urban, Thor Jörgen, Danielsson Torkel

Denna sjätte utgåva av Byggvägledning 6 Brandskydd tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 5 Brandskydd i BBR 21 (BFS 2014:3) som trädde i kraft 1 juli 2014. BBR 22 (BFS 2015:3) innehåller inga ändringar som påverkar denna byggvägledning. Utgåvan är omarbetad med fö...

Läs mer
bok

495 kr

SBF 110:8 Regler för brandlarm

En anläggning för brandlarm, som är korrekt utförd och samverkar med övrigt brandskydd, bidrar till att rädda liv och reducera brandskadekostnader. Denna skrift innehåller regelverket SBF 110:8 och är en omarbetning av hela SBF 110:7 Regler för brandlarmanläggning...

Läs mer
bok

540 kr

SBF 126:6 Regler för brandskydd i lager

Bränder i lagerbyggnader kan få stora ekonomiska, miljömässiga och materiella konsekvenser. De ekonomiska konsekvenserna inkluderar inte bara skadekostnaderna, utan innefattar också de stora kostnader av att en verksamhet måste avbrytas och att produkter och mater...

Läs mer
bok

450 kr

Brandskydd i BBR 29

Den nya handboken Brandskydd i Boverkets byggregler innehåller avsnitt fem i BBR 29 och ger en heltäckande bild av Boverkets byggregler gällande brandskydd och tillämpningen av föreskrifterna och de allmänna råden. Handboken är lättläst för den som behöver vägledn...

Läs mer
bok

1 500 kr

Praktiska lösningar – Brandskydd – Ventilation 2...

Bränder får ofta förödande konsekvenser. För människor, för byggnader och för miljön. "Praktiska lösningar - Brandskydd - Ventilation" innehåller allt man behöver veta för att skapa brandsäkra ventilationslösningar. Det detaljstyrda regelverket är borttaget sedan ...

Läs mer
bok

800 kr

Brandsäkra trähus. Utg 3

Handboken ger kunskap och vägledning om alla aspekter som är viktiga för att kunna konstruera, dimensionera och utforma olika konstruktionsdetaljer för brandsäkra trähus. Den innehåller också den senaste informationen om europeiska och nationella regelverk och är ...

Läs mer
bok

700 kr

Brandskydd för fasader

Av: Nils Olsson, Axel Mossberg, Jennie Werner, Mattias Spelmans

Handboken ger dig som planerar, projekterar eller utför fasader vägledning för att förstå och uppfylla brandskyddskraven i bygglagstiftningen. Nya byggnadsmaterial, mer komplexa systemutformningar och högre byggnaderhar medfört att brandskydd av fasader i många fa...

Läs mer
bok

690 kr

E-bok
E-BOK Fukthandbok. Praktik och teori. Utg 4

Av: Jesper Arfvidsson, Lars-Erik Harderup, Ingemar Samuelson

Denna version av boken Fukthandbok är den fjärde utgåvan av standardverket. Utgåva fyra har uppdaterats med beräkningsexempel, nya material- och klimatdata samt beskrivande beräkningsmodeller. Boken nyttjas ofta av projektörer, byggherrar, leverantörer, konstruktö...

Läs mer
E-bok

632 kr

Vandrande fukt Strålande värme. Så fungerar hus

Av: Carl-Eric Hagentoft

Denna populärvetenskapliga bok ger på ett lustfyllt sätt insikter i byggnadsfysik - läran om värme, luft och fukt i byggnadens klimatskal, vilket består av byggnadens tak, väggar, fönster och grund. I "Vandrande fukt Strålande värme" förklaras hur och varför byggn...

Läs mer
bok

518 kr