Byggteknik / Byggnadsfysik / Ljud

Provläs
Ljud, buller & vibrationer

Av: Johnny Andersson

För att störande buller ska kunna undvikas fordras att man förstår hur ljud beter sig och hur man i förväg kan bedöma, och kanske beräkna, ljudalstring, spridning och dämpning.  Det är också viktigt att veta vad man måste göra - inte bara vad man bör göra. Flera m...

Läs mer
bok

696 kr

Provläs
Bullerskydd. Byggvägledning 11. Utgåva 4

Av: Leif Åkerlöf

Detta är den fjärde utgåvan av Byggvägledning 11 Bullerskydd. Innehållet är reviderat och omarbetat och ansluter till BBR (Boverkets författningssamling, BFS 2011:6 med ändringar t o m 2015:3). I de nya reglerna för bullerskydd i BBR för bostäder redovisas åter mi...

Läs mer
bok

499 kr

E-bok
E-BOK Bullerskydd. BVL 11. Utg 4

Av: Leif Åkerlöf

Boken Bullerskydd – Byggvägledning 11 är den fjärde utgåvan av verket och är en reviderad version som ansluter till BBR (Boverkets författningssamling, BFS 2011:6 med ändringar t o m 2015:3). Skriften redogör kraven för bostäder i BBR samt kraven för resterande lo...

Läs mer
E-bok

499 kr

E-bok
E-BOK Ljud, buller och vibrationer

Av: Johnny Andersson

Boken Ljud, buller och vibrationer vänder sig till personer som stöter på bullerproblem som ofta går att lösa med hjälp av enklare kunskaper eller sunt förnuft. Vid bullerproblem av svårare slag ska man ta hjälp av sakkunniga. Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, ...

Läs mer
E-bok

696 kr

Ljudisolering i trähus

Handboken ger en bakgrund till byggnadsakustiken i trähus med råd och anvisningar om vad man måste tänka på vid projektering och produktion samt exempel på detaljlösningar som i praktiken visat sig fungera bra. 

Läs mer
bok

175 kr

Ljudisolering i trähus. SP R 2011:10

Av: Sten Ljunggren

Denna rapport handlar om ljudisolering i trähus, främst de tekniska frågorna. Den ger data och beräkningsmodeller för konstruktioner som är speciella för trähus, d v s hus med stomme och ytterväggar av trä. ”Ljudisolering i trähus” behandlar framför allt bostäder ...

Läs mer
bok

350 kr

Om kontorslandskapens akustik & arkitektur

Av: Björn Hellström

”Om kontorslandskapens akustik och arkitektur” är en referensöversikt och en handbok för området som består av två delar. Den första delen innehåller en introduktion till akustikens teori, metodik och begrepp. Del två är en form av handbok med text och bildbeskriv...

Läs mer
bok

170 kr