Ljud, buller & vibrationer

av Johnny Andersson
Bok
Provläs boken

696 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
696 kr

För att störande buller ska kunna undvikas fordras att man förstår hur ljud beter sig och hur man i förväg kan bedöma, och kanske beräkna, ljudalstring, spridning och dämpning. 

Det är också viktigt att veta vad man måste göra - inte bara vad man bör göra. Flera myndigheter ställer ljudkrav - Boverket, Arbetsmiljöverket, Folkhälsoinstitutet och Naturvårdsverket. 

Boken riktar sig till de som kommer i kontakt med bullerproblem som i enklare fall kan lösas med sunt förnuft och tillämpning av elementära kunskaper. I svårare fall ska man ta hjälp av sakkunniga.