Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Byggteknik / Byggnadsfysik / Brand

Brandsäkra trähus. Utg 3

Handboken ger kunskap och vägledning om alla aspekter som är viktiga för att kunna konstruera, dimensionera och utforma olika konstruktionsdetaljer för brandsäkra trähus. Den innehåller också den senaste informationen om europeiska och nationella regelverk och är ...

Läs mer
bok

700 kr

SBF 110:8 Regler för brandlarm

En anläggning för brandlarm, som är korrekt utförd och samverkar med övrigt brandskydd, bidrar till att rädda liv och reducera brandskadekostnader. Denna skrift innehåller regelverket SBF 110:8 och är en omarbetning av hela SBF 110:7 Regler för brandlarmanläggning...

Läs mer
bok

550 kr

Brandskyddshandboken. Utg 7

Handboken innehåller hela kapitel 5 i BBR29, flera av Boverkets senaste tolkningar samt förbättringar och förtydliganden i alla kapitel. I handboken finns även råd och rekommendationer för att skapa ett hållbart brandskydd t.ex. vad som kan vara viktigt att beakta...

Läs mer
bok

1 250 kr

Brandskydd för fasader

Av: Nils Olsson, Axel Mossberg, Jennie Werner, Mattias Spelmans

Handboken ger dig som planerar, projekterar eller utför fasader vägledning för att förstå och uppfylla brandskyddskraven i bygglagstiftningen. Nya byggnadsmaterial, mer komplexa systemutformningar och högre byggnaderhar medfört att brandskydd av fasader i många fa...

Läs mer
bok

690 kr

Praktiska lösningar – Brandskydd – Ventilation 2...

Bränder får ofta förödande konsekvenser. För människor, för byggnader och för miljön. "Praktiska lösningar - Brandskydd - Ventilation" innehåller allt man behöver veta för att skapa brandsäkra ventilationslösningar. Det detaljstyrda regelverket är borttaget sedan ...

Läs mer
bok

800 kr

Egenkontroll av brandskyddet

I Egenkontroll av brandskyddet får du information om vad som orsakar bränder, grundläggande principer för brandskydd och de kontroller som bör utföras i den dagliga verksamheten, i befintliga lokaler. Ansvaret för brandskyddet vilar helt och hållet på den som äger...

Läs mer
bok

750 kr

Brandskydd i BBR 29

Den nya handboken Brandskydd i Boverkets byggregler innehåller avsnitt fem i BBR 29 och ger en heltäckande bild av Boverkets byggregler gällande brandskydd och tillämpningen av föreskrifterna och de allmänna råden. Handboken är lättläst för den som behöver vägledn...

Läs mer
bok

1 500 kr

Heta Arbeten och juridiken 2015

Av: Harald Ullman

Boken tar upp frågor av juridisk karaktär där det har visat sig finnas ett behov av ytterligare information och klarlägganden. Det skadeståndsrättsliga ansvar som normalt uppstår med anledning av en brand till följd av Heta Arbeten behandlas i boken, liksom det st...

Läs mer
bok

259 kr