Byggteknik / Byggnadsfysik / Brand

Brandskyddshandboken. Utg 7

Handboken innehåller hela kapitel 5 i BBR29, flera av Boverkets senaste tolkningar samt förbättringar och förtydliganden i alla kapitel. I handboken finns även råd och rekommendationer för att skapa ett hållbart brandskydd t.ex. vad som kan vara viktigt att beakta...

Läs mer
bok

1 250 kr

E-bok
E-BOK Brandskyddshandboken. Utg 7

Handboken innehåller hela kapitel 5 i BBR29, flera av Boverkets senaste tolkningar samt förbättringar och förtydliganden i alla kapitel. I handboken finns även råd och rekommendationer för att skapa ett hållbart brandskydd t.ex. vad som kan vara viktigt att beakta...

Läs mer
E-bok

1 250 kr

SBF 110:8 Regler för brandlarm

En anläggning för brandlarm, som är korrekt utförd och samverkar med övrigt brandskydd, bidrar till att rädda liv och reducera brandskadekostnader. Denna skrift innehåller regelverket SBF 110:8 och är en omarbetning av hela SBF 110:7 Regler för brandlarmanläggning...

Läs mer
bok

550 kr

Brandskydd i BBR 29

Den nya handboken Brandskydd i Boverkets byggregler innehåller avsnitt fem i BBR 29 och ger en heltäckande bild av Boverkets byggregler gällande brandskydd och tillämpningen av föreskrifterna och de allmänna råden. Handboken är lättläst för den som behöver vägledn...

Läs mer
bok

1 500 kr

Praktiska lösningar – Brandskydd – Ventilation 2...

Bränder får ofta förödande konsekvenser. För människor, för byggnader och för miljön. "Praktiska lösningar - Brandskydd - Ventilation" innehåller allt man behöver veta för att skapa brandsäkra ventilationslösningar. Det detaljstyrda regelverket är borttaget sedan ...

Läs mer
bok

800 kr

E-bok
E-BOK Brandskydd. BVL 6. Utg 6

Av: Danielsson Torkel, Fagergren Tomas, Larsson Daniel, Olander Martin, Sedin Gösta, Söderberg Urban, Thor Jörgen

Boken Brandskydd – Byggvägledning 6 är den sjätte utgåvan av skriften och innehåller kommentarer och förslag till brandskyddstekniska lösningar. Skriften behandlar även analytisk dimensionering, loftgångar som enda utrymningsväg, tillkommande verksamhetsklasser sa...

Läs mer
E-bok

499 kr

Brandsäkra trähus. Utg 3

Handboken ger kunskap och vägledning om alla aspekter som är viktiga för att kunna konstruera, dimensionera och utforma olika konstruktionsdetaljer för brandsäkra trähus. Den innehåller också den senaste informationen om europeiska och nationella regelverk och är ...

Läs mer
bok

700 kr

Egenkontroll av brandskyddet

I Egenkontroll av brandskyddet får du information om vad som orsakar bränder, grundläggande principer för brandskydd och de kontroller som bör utföras i den dagliga verksamheten, i befintliga lokaler. Ansvaret för brandskyddet vilar helt och hållet på den som äger...

Läs mer
bok

750 kr

Lås och utrymningsvägar 2019

Utrymningssäkerhet kontra inbrottsskydd diskuteras ofta mellan nyttjare, räddningstjänsten och försäkringsbolagen. I boken föreslås lämpliga lösningar för att, så långt det är möjligt, få utrymnings- och säkerhetssystem som ger både god utrymningssäkerhet och till...

Läs mer
bok

520 kr