Byggteknik / Byggnadsfysik /

Brand

Svensk Byggtjänst erbjuder böcker inom ämnet Brand och Brandskydd med fokus på områden som projektering och dimensionering av brandskydd samt råd och rekommendationer för ett hållbart brandskydd. I Kategorin Brand återfinns till exempel Brandsäkra trähus, Brandskyddshandboken och Brandsäker byggarbetsplats. Brandskyddsföreningens rekommendation. Utforska detta och mycket mer i vårt utbud av litteratur för yrkesverksamma inom byggbranschen och studenter som vill fördjupa sig inom ämnet Brand.

SBF 508:1 Regler för kökssläcksystem

Ett köksläcksystem är ett släcksystem för storkök som upptäcker och släcker eller begränsar en brand så att en betryggande utrymning kan ske. Kökssläcksystemet ska planeras, projekteras, installeras, underhållas och fungera enligt aktuella lagar och bestämmelser. ...

Läs mer
Bok

720 kr

SBF 503:2 Regler för vattendimsystem

Ett vattendimsystem är ett släcksystem som upptäcker och med hjälp av vatten finfördelat i små droppar släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll så att släckningsåtgärder kan vidtas eller så att en betryggande utrymning kan ske. Målsättningen är a...

Läs mer
Bok

720 kr

E-bok

E-BOK Brandskyddshandboken. Utg 7

Handboken innehåller hela kapitel 5 i BBR29, flera av Boverkets senaste tolkningar samt förbättringar och förtydliganden i alla kapitel. I handboken finns även råd och rekommendationer för att skapa ett hållbart brandskydd t.ex. vad som kan vara viktigt att beakta...

Läs mer
E-bok

1 250 kr

SBF 110:8 Regler för brandlarm

En anläggning för brandlarm, som är korrekt utförd och samverkar med övrigt brandskydd, bidrar till att rädda liv och reducera brandskadekostnader. Denna skrift innehåller regelverket SBF 110:8 och är en omarbetning av hela SBF 110:7 Regler för brandlarmanläggning...

Läs mer
Bok

650 kr

Vägledning till skäligt brandskydd i skolor

”Vägledning till skäligt brandskydd i skolor” ska fungera som ett stöd till alla som arbetar med brandsäkerhet på skolor. Publikationen ska ses som en vägledning till ett brandskydd som ligger på rätt sida om ribban för vad som är skäligt enligt lagen om skydd mot...

Läs mer
Bok

70 kr

Boendesprinklersystem 2019. Regler och Standard

Skriften innehåller den svenska översättningen av standarden SS-EN 16925:2018 och regelverket SBF 501:2. Tillsammans ger de en heltäckande sammanställning över lämpliga krav på boendesprinklersystem. Boken innehåller de kompletta texterna från såväl standarden som...

Läs mer
Bok

2 430 kr

Brandsäkra trähus. Utg 3

Handboken ger kunskap och vägledning om alla aspekter som är viktiga för att kunna konstruera, dimensionera och utforma olika konstruktionsdetaljer för brandsäkra trähus. Den innehåller också den senaste informationen om europeiska och nationella regelverk och är ...

Läs mer
Bok

700 kr

Brandskydd i Boverkets byggregler BBR 29

Den nya handboken Brandskydd i Boverkets byggregler innehåller avsnitt fem i BBR 29 och ger en heltäckande bild av Boverkets byggregler gällande brandskydd och tillämpningen av föreskrifterna och de allmänna råden. Handboken är lättläst för den som behöver vägledn...

Läs mer
Bok

1 800 kr

Brandskyddshandboken. Utg 7

Handboken innehåller hela kapitel 5 i BBR29, flera av Boverkets senaste tolkningar samt förbättringar och förtydliganden i alla kapitel. I handboken finns även råd och rekommendationer för att skapa ett hållbart brandskydd t.ex. vad som kan vara viktigt att beakta...

Läs mer
Bok

1 250 kr

Föreståndare brandfarliga varor. Handbok

Enligt LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor) ska alla som har tillstånd att hantera brandfarliga varor ha en föreståndare för hanteringen. Det betyder att det i verksamheten ska finnas någon med både kompetens och befogenheter att vidta åtgärder för att ...

Läs mer
Bok

395 kr