Byggteknik / Byggnadsfysik /

Brand

Svensk Byggtjänst erbjuder böcker inom ämnet Brand och Brandskydd med fokus på områden som projektering och dimensionering av brandskydd samt råd och rekommendationer för ett hållbart brandskydd. I Kategorin Brand återfinns till exempel Brandsäkra trähus, Brandskyddshandboken och Brandsäker byggarbetsplats. Brandskyddsföreningens rekommendation. Utforska detta och mycket mer i vårt utbud av litteratur för yrkesverksamma inom byggbranschen och studenter som vill fördjupa sig inom ämnet Brand.

SBF 126:6 Regler för brandskydd i lager

Bränder i lagerbyggnader kan få stora ekonomiska, miljömässiga och materiella konsekvenser. De ekonomiska konsekvenserna inkluderar inte bara skadekostnaderna, utan innefattar också de stora kostnader av att en verksamhet måste avbrytas och att produkter och mater...

Läs mer
Bok

530 kr

SBF 2018:1 Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande

I SBF 502 Regler för utrymningslarm med talat meddelande finns angivet att projektering eller granskning av projektering ska utföras av behörig ingejör respektive anläggarfirma. Syftet med denna norm SBF 2018:1 är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisat...

Läs mer
Bok

330 kr

Panik- och nödutrymningsbeslag 2019

Det är viktigt att människor ska kunna utrymma från en byggnad vid en brand. Det är också viktigt att obehöriga inte kan ta sig in i en byggnad. I boken behandlas grundläggande krav och funktioner på panik- och nödutrymningsbeslag. Den behandlar drift, underhåll o...

Läs mer
Bok

620 kr

SBF 1021:3 Regler för orienterings- och serviceritningar

Att ritningar är rätt gjorda kan påskynda en snabb insats, skapa en trygg utrymning och underlätta besiktning, användning, skötsel och underhåll. Regelverket beskriver utformning av orienteringsritning, serviceritning, larmdons­områdes­ritning och funktionsbeskriv...

Läs mer
Bok

510 kr

SBF 110:8 Rules for fire alarms

SBF 110:8 is a revision of the entire rule; SBF 110:7 Regler för brandlarmanläggning (SBF 110:7 Rules for fire alarm systems) and parts of the Swedish Fire Protection Association’s recommendation Utrymningslarm 2015 (Evacuation Alarm 2015) have been merged into a ...

Läs mer
Bok

650 kr

Vägledning till skäligt brandskydd i vårdanläggning

”Vägledning till skäligt brandskydd i vårdanläggning” beskriver både tekniskt och organisatoriskt brandskydd. Syftet är att ge ägare och verksamhetsutövare i vårdanläggningar vägledning till vilken nivå på brandskyddet som är skäligt enligt lagen om skydd mot olyc...

Läs mer
Bok

300 kr

Vattendimsystem 2023 - Regler och standard

Ett korrekt utfört vattendimsystem kan bidra till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna. Den här boken innehåller den svenska översättningen av standarden SS-EN 14972-1:2020 och regelverket SBF 503:2. Tillsammans ger de en heltäckande sammanst...

Läs mer
Bok

2 970 kr

SBF 500:4 Regler för gassläcksystem

Ett gassläcksystem är ett släcksystem som upptäcker och med hjälp av gasformigt släckmedel släcker en brand i ett tidigt skede. Ett korrekt utfört gassläcksystem kan bidra till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna. Gassläcksystemet ska projek...

Läs mer
Bok

590 kr