Brandlarm - System, komponenter och skötsel

bok

430 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
Litteraturbevakning - Brandsäkerhet Prenumerera på ny litteratur inom Brandsäkerhet

När man installerar en anläggning för brandlarm så är det väsentligt att den blir planerad, projekterad och installerad på korrekt sätt, rätt detektor på rätt plats. En oberoende besiktning enligt gällande brandlarmregler är bästa sättet att få detta bekräftat. Anläggningens goda funktion är också helt beroende av att den kontrolleras och underhålls regelbundet.

Boken ger en grundläggande kunskap om anläggningar för brandlarm och för utbildning av anläggningsskötare – kunskap som bidrar till att göra anläggningarna ännu driftsäkrare och därmed ökat skydd mot brand. Denna utgåva av boken ersätter tidigare utgåva från 2005.