Brandskydd. BVL 6. Utg 6

av Danielsson Torkel, Fagergren Tomas, Söderberg Urban, Thor Jörgen, Larsson Daniel, Olander Martin, Sedin Gösta
Bok
Provläs boken

499 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
499 kr
E-bokhyllan Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 690 kr / år
Litteraturbevakning - Byggregler Prenumerera på ny litteratur inom Byggregler
Litteraturbevakning - Brandsäkerhet Prenumerera på ny litteratur inom Brandsäkerhet

Denna sjätte utgåva av Byggvägledning 6 Brandskydd tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 5 Brandskydd i BBR 21 (BFS 2014:3) som trädde i kraft 1 juli 2014. BBR 22 (BFS 2015:3) innehåller inga ändringar som påverkar denna byggvägledning. Utgåvan är omarbetad med förslag och kommentarer till olika brandskyddstekniska lösningar. Vidare berörs möjligheter med analytisk dimensionering. Som nyhet kan nämnas tillkommande verksamhetsklasser, kabelklasser samt dess olika förutsättningar. Vidare finns redovisat loftgångar som enda utrymningsväg.

Författare till Byggvägledning 6 Brandskydd är Torkel Danielsson, Tomas Fagergren, Daniel Larsson, Martin Olander, Gösta Sedin, Urban Söderberg och Jörgen Thor. Samtliga författare har mycket god kunskap och lång erfarenhet av brandskyddsteknisk projektering. Varav några med särskild kompetens inom områdena glas, bärande konstruktioner och installationsbrandskydd.

Rättelseblad att ladda ned