E-BOK Brandskydd. BVL 6. Utg 6 E-bok

av Danielsson Torkel, Fagergren Tomas, Larsson Daniel, Olander Martin, Sedin Gösta, Söderberg Urban, Thor Jörgen
E-bok

499 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
499 kr
E-bokhyllan Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 690 kr / år

Boken Brandskydd – Byggvägledning 6 är den sjätte utgåvan av skriften och innehåller kommentarer och förslag till brandskyddstekniska lösningar. Skriften behandlar även analytisk dimensionering, loftgångar som enda utrymningsväg, tillkommande verksamhetsklasser samt kabelklasser och dess förutsättningar.

Denna upplaga berör förändringar i avsnitt 5 om Brandskydd i BBR 21 (BFS 2014:3) som började gälla från den 1 juli 2014. Boken påverkas inte av ändringar i BBR 22 (BFS 2015:3).

Författarna till boken Torkel Danielsson, Tomas Fagergren, Daniel Larsson, Martin Olander, Gösta Sedin, Urban Söderberg och Jörgen Thor. Alla författarna har lång erfarenhet och goda kunskaper av brandskyddsteknisk projektering där vissa av de även har ytterliga kunskaper inom installationsbrandskydd, bärande konstruktioner och glas.

Boken finns som både tryckt respektive digital bok.