Brandsäker byggarbetsplats. Handbok

bok

510 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
Litteraturbevakning - Brandsäkerhet Prenumerera på ny litteratur inom Brandsäkerhet

Reglerna för Brandsäker byggarbetsplats, SBF 505:1, syftar främst till att underlätta kravställning i samband med upphandling och kontraktsskrivning. Handboken Brandsäker byggarbetsplats ska förtydliga innebörden av de brandskyddskrav som finns i reglerna och ge förslag på lämpliga åtgärder.

Regler och handbok är avsedda för byggnads- och anläggningsarbete inklusive ombyggnads- och renoveringsarbeten.

Inriktningen för regler och handbok är större byggnader och därmed är de inte relevanta i alla delar för byggnadsarbeten för en- och tvåfamiljshus eller likvärdiga småhus och behandlar heller inte de särskilda problem och brandskyddslösningar som kan förekomma vid byggnads- och anläggningsarbete för undermarksanläggningar.