SBF 508:1 Regler för kökssläcksystem

Bok

720 krexkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Ett köksläcksystem är ett släcksystem för storkök som upptäcker och släcker eller begränsar en brand så att en betryggande utrymning kan ske. Kökssläcksystemet ska planeras, projekteras, installeras, underhållas och fungera enligt aktuella lagar och bestämmelser.

Denna utgåva av Brandskyddsföreningens regelverk för kökssläcksystem är anpassad till standarden SS-­EN 17446 och hänvisar i grunden till att standarden ska följas. Regelverket anger kompletterande krav som förstärker standarden.

Målsättningen är att detta regelverk tillsammans med SS-EN 17446 och övriga refererande dokument ska bidra till att säkerställa att kökssläcksystem utförs med tillfredställande kvalitet, funktion med hög tillförlitlighet och personsäkerhet.

Utforska även Svensk Standard SS-EN 17446:2021. Dokumentet fastställer minimikrav rörande utformning, installation, provning och underhåll av samt funktion hos fasta automatiska brandsläckningssystem för skydd av storkök.