Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem

bok
Provläs boken

400 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bokTiteln finns även tillgänglig som E-bok
320 kr
Litteraturbevakning - VVS & KylaPrenumerera på ny litteratur inom VVS & Kyla

Skriften utgavs första gången av Statens råd för byggnadsforskning 1981,
med titeln Injustering av luftflöden i ventilationsinstallationer– beskrivning av proportionalitetsmetoden (T12:1981).

De byggnader som uppförs idag är i regel mycket tätare än tidigare byggnader och i en tät byggnad påverkas tilluftflödet av frånluftsflödet i betydligt högre grad än om det finns otätheter i klimatskalet.

Boken tar hänsyn till dessa ändrade förutsättningar liksom alla de arbetsuppgifter som behöver utföras för att injusteringen ska gå så smidigt som möjligt. Texten behandlar såväl arbetet innan mätningarna börjar som det generella tillvägagångssättet vid injustering efter proportionalitetsmetoden.

Den pekar på vad man ska tänka på under projekteringen och beskriver hur injusteringsresultatet ska dokumenteras. Ett nytt avsnitt förmedlar tips och råd.

Denna uppdaterade utgåva har tagits fram av Bengt Bergqvist (Bengt Bergqvist Energianalys AB) i samråd med Eddy Chabo (Bengt Dahlgren AB).