E-BOK Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem E-bok

E-bok

416 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
416 kr

Boken Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem är en uppdaterad upplaga som har tagits fram av Bengt Bergqvist (Bengt Bergqvist Energianalys AB) tillsammans med Eddy Chabo (Bengt Dahlgren AB). Första utgåvan av boken lanserades 1981 av Statens råd för byggnadsforskning och hette vid den tiden Injustering av luftflöden i ventilationsinstallationer – beskrivning av proportionalitetsmetoden (T12:1981).

Boken fokuserar på vad som är bra att tänka på vid projektering och förklarar hur man ska dokumentera injusteringsresultatet. I denna utgåva har ett nytt avsnitt tillkommit med tips och råd.

Byggnader som byggs idag är oftast betydligt mycket tätare än dåvarande byggnader. Luftflödet i täta byggnader påverkas av frånluftsflödet i större utsträckning än om det finns otätheter i klimatskalet. Dessa nya förutsättningar tar boken hänsyn till precis som alla arbetsuppgifter som måste utföras för att injusteringen ska vara enkel.

Boken tar både upp arbetet innan mätningarna startar samt det generella tillvägagångssättet vid injustering efter proportionalitetsmetoden.
Boken Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem finns både som digital bok samt tryckt bok.