E-BOK Ventilation. BVL 7. Utg 5 E-bok

av Hans Severinson
E-bok

513 krexkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
513 kr
E-bokhyllan Lagar & regler Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 890 kr / år

Boken Ventilation Byggvägledning 7 - En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är den femte utgåvan av verket. Denna version är omarbetad där samtliga avsnitt i BBR har förändrats från tidigare upplagor och grundar sig på en ny plan- och bygglag. Boken innehåller kommentarer för byggreglerna till och med BBR 22 (BFS 2015:3) från den 1 mars 2015.
Eftersom byggreglerna är helt teknikneutrala och funktionsinriktade sätts det större krav på att projektören ska uppfylla godkänd funktion för en byggnads hela inomhusklimat.

Ett nytt avsnitt om ändring av byggnad har tillkommit och energiavsnittet är reviderat med skärpta krav. Det har även gjorts förändringar av andra bestämmelser och författningar som man måste ta hänsyn till vid planering av ett nytt eller ändrat ventilationssystem.


Byggvägledning är en serie handböcker där varje del behandlar ett begränsat fackområde och omfattar delar av BBR tillsammans med kommentarer. Böckerna riktar sig till både erfarna och nya i branschen och ansluter till Boverket byggregler, BBR. Serien ger byggare och projektörer tillgänglighet och konkret information anpassad till samhällets funktionskrav för anläggningar och byggnader.

Författaren Hans Severinson är VVS-konsult, besiktningsman och flitig föreläsare och fackboksförfattare.