Projektering av VVS-installationer

Projektering av VVS-installationer

av Mats Dahlblom, Catarina Warfvinge
Bok

569 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

"Projektering av VVS-installationer" fokuserar på projektering av VVS-installationerna och ger grundläggande kunskap om hur installationssystem väljs, utformas och dimensioneras utifrån brukarnas krav på inneklimat. För god funktion krävs dessutom samarbete med VVS-entreprenörerna redan under projekteringen.

VVS-installationernas viktigaste uppgift är att skapa ett gott inneklimat i byggnader vilket sker med systemen för värme, ventilation och komfortkyla. För vår bekvämlighet behövs dessutom tapp- och spillvattensystem. Att få alla VVS-system att fungera väl och energieffektivt i samverkan med hus och brukare är en komplex uppgift, som kräver att VVS-projektören har en helhetssyn.

Boken är i huvudsak skriven för studenter på universitet, högskolor och yrkeshögskolor.

Till boken finns nu en bok med Övningar