Byggteknik / Anläggningar / Parker & trädgårdar

Provläs
Utemiljö. Utgåva 5

Av: Hans Andrén (Red)

Utemiljö är en praktisk handbok för dig som arbetar med utemiljöarbete inom park-, fastighets- och kyrkogårdsförvaltning eller på golf- och idrottsanläggningar. I boken finns samlad nödvändig grundläggande kunskap inom området och förslag ges till arbetsmetoder oc...

Läs mer
bok

675 kr

Den stora knoppboken

Av: Claes Lööw

Fälthandboken kan användas vid bestämning av i Sverige förekommande lövfällande träd och buskar. Den omfattar både vilda och kultiverade träd och buskar och innehåller över 200 artbeskrivningar med nära 630 fotografier.

Läs mer
bok

669 kr

Stadsträdslexikon

Av: Henrik Sjöman, Johan Slagstedt

Årets Trädgårdsbok 2016! Stadsträdslexikon är ett referensverk med över 1000 träd för stadens alla platser och situationer. Arterna finns här beskrivna i bokstavsordning utifrån de latinska släktena, från Abies alba till Zelkova serrata. Beskrivningarna tar upp od...

Läs mer
bok

503 kr

Din bostadsnära utemiljö

Av: Mikael Stenbäck

Din bostadsnära utemiljö behandlar främst den bostadsnära förvaltningen hos fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Boken fokuserar på de brister som återkommande dyker upp i vår utemiljö och hur vi kan komma tillrätta med dessa. Boken tar kapi...

Läs mer
bok

585 kr

Skötselhandbok för bostadsgårdar - Hur du kan st...

Skötselhandbok för bostadgårdar vänder sig till alla som förvaltar och utför skötsel av bostadsgårdar. Den ska inspirera till en mer ­effektiv och strukturerad skötsel. Här finns grundläggande kunskap om skötsel, med exempel på praktiska verktyg för planering och ...

Läs mer
bok

790 kr

Träd i urbana landskap

Årets Trädgårdsbok 2016! ”Träd i urbana landskap” går kapitel för kapitel igenom allt väsentligt som har med stadsträd att göra, från ekologi och design till växthantering och marklära. Boken utgör ett ovärderligt verktyg i arbetet att skapa livskraftiga trädbestå...

Läs mer
bok

530 kr

Stora betongboken

Av: Malena Skote

Det fina med betong är att det inte krävs så stora förberedelser. Det är ett opretantiöst material som är lätt att arbeta med. I boken finns mer än 100 projekt för såväl nybörjaren som den mer erfarne. Krukor, vaser eller skålar. Även större föremål till växthuset...

Läs mer
bok

87 kr

Beskärningsboken

Av: Gustaf Alm, Han Veltman, Klaus Vollbrecht

Trädgårdens träd, buskar och klätterväxter behöver vårdas för att bli så starka och friska som möjligt och då är beskärningen ett viktigt moment. Här beskrivs klart och tydligt hur och när olika prydnadsväxter, prydnadsbuskar, barrväxter, fruktträd, bärbuskar, klä...

Läs mer
bok

215 kr

Ängar och slåtter

Av: Tommy Lennartsson, Anna Westin

Kunskapssamlingen har tagits fram inom satsningen "Skötsel av kulturpräglad natur". Den behandlar öppna ängar i Sverige och ger vägledning till vad man behöver tänka på när man sätter upp målbilder för ängar och utformar skötsel.

Läs mer
bok

325 kr

Konsten att beskära träd och buskar

Av: Georg Grundsten, Eva Lie, Eva Robild

Boken ger dig den kunskap du behöver för att göra säkra klipp. Den lär dig att lägga korrekta snitt med rätt redskap och ger dig svar på frågorna Hur, När och Hur mycket. Allt för att du med självförtroende ska kunna ta dig an såväl fruktträd som rosor, bärbuskar,...

Läs mer
bok

300 kr