Byggteknik / Anläggningar / Gator och vägar

Vägbyggnad

Av: Sven Agardh, Ebrahim Parhamifar

”Vägbyggnad” avser att ge grundläggande kunskap om vägar på landsbygd och inom tätort, om hur de fungerar under sin tekniska livslängd, och om sambanden mellan de olika faserna i vägbyggnadsprocessen: planering, projektering, byggande, drift och underhåll. Boken f...

Läs mer
Bok

354 kr