Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Byggteknik / Anläggningar / Gator och vägar

Belysning där det behövs

Frågan om belysning på statlig väg har diskuterats i olika omgångar sedan mitten av 1900-talet. I denna gemensamma studie mellan Trafikverket och SKL ses frågställningarna över för att skapa ett tydligare system. Rapporten vill underlätta den fortsatta samverkan s...

Läs mer
bok

125 kr

Fogmaterial för markbeläggning...

Fogarna är en viktig och ofta förbisedd del av en beläggning. Nya sätt att använda och blanda både nya och mer beprövade material på gator, vägar, torg och gångbanor har medfört nya typer av påfrestningar på fogarna. Här redovisas undersökningar av olika fogars oc...

Läs mer
bok

205 kr

Mångfunktionella gator

Rapporten innehåller Boverkets sammanställning av exempel på hur tidigare genomfartsleder kan omvandlas till mångfunktionella gator. På så sätt kan stadsmiljöer göras mer attraktiva.

Läs mer
bok

100 kr

Mer grus under maskineriet

Handboken är avsedd att vara ett verktyg och ett stöd vid grusvägsunderhåll för kommunala, statliga och enskilda väghållare, vägsamfälligheter, vägföreningar och skogsnäringen. Den ska kunna vara till hjälp när man väljer underhålls- och förbättringsåtgärder och n...

Läs mer
bok

170 kr

Nattens ljus. Belysningsstrate...

Under senare år har belysning i offentlig utemiljö ägnats ett allt större intresse. Syftet med denna skrift är att lyfta fram belysningens möjligheter, att inspirera och visa med exempel hur man kan gå tillväga. Här presenteras begrepp, samt en metod, som kan bidr...

Läs mer
bok

205 kr

Utmärkta föreskrifter. En hand...

Trafikreglering är ett vitt begrepp. Den vanligaste definitionen är att trafiken regleras med hjälp av vägmärken, vägmarkering med mera utan att byggas om. Trafikförhållandena varierar avsevärt mellan olika platser och gator. En mer detaljerad och lokalt anpassad ...

Läs mer
bok

140 kr

Vägbyggnad

Av: Sven Agardh, Ebrahim Parhamifar

”Vägbyggnad” avser att ge grundläggande kunskap om vägar på landsbygd och inom tätort, om hur de fungerar under sin tekniska livslängd, och om sambanden mellan de olika faserna i vägbyggnadsprocessen: planering, projektering, byggande, drift och underhåll. Boken f...

Läs mer
bok

306 kr