Byggteknik / Anläggningar / Gator och vägar

Vägbyggnad

Av: Sven Agardh, Ebrahim Parhamifar

”Vägbyggnad” avser att ge grundläggande kunskap om vägar på landsbygd och inom tätort, om hur de fungerar under sin tekniska livslängd, och om sambanden mellan de olika faserna i vägbyggnadsprocessen: planering, projektering, byggande, drift och underhåll. Boken f...

Läs mer
bok

354 kr

Belysning där det behövs

Frågan om belysning på statlig väg har diskuterats i olika omgångar sedan mitten av 1900-talet. I denna gemensamma studie mellan Trafikverket och SKL ses frågställningarna över för att skapa ett tydligare system. Rapporten vill underlätta den fortsatta samverkan s...

Läs mer
bok

125 kr

Mångfunktionella gator

Rapporten innehåller Boverkets sammanställning av exempel på hur tidigare genomfartsleder kan omvandlas till mångfunktionella gator. På så sätt kan stadsmiljöer göras mer attraktiva.

Läs mer
bok

100 kr