Skötselhandbok för bostadsgårdar

Hur du kan styra skötsel av utemiljö

bok

790 kr exkl.moms

Skötselhandbok för bostadgårdar vänder sig till alla som förvaltar och utför skötsel av bostadsgårdar. Den ska inspirera till en mer ­effektiv och strukturerad skötsel.

Här finns grundläggande kunskap om skötsel, med exempel på praktiska verktyg för planering och kontroll av skötselarbetet. Förutsättningarna för att styra skötsel är desamma, oavsett storlek och om skötseln sker i egen regi eller på entreprenad.

I boken finns exempel på nyckeltal för att kunna beräkna den arbetstid som krävs för att sköta en bostadsgård. Den innehåller också skötselmanualer för gräs, träd och buskar, buskar och häckar, rabatter, naturmark, växtbeläggningar, vattenanläggningar, markutrustning samt produktövergripande skötselåtgärder som städning, snöröjning och halkbekämpning.