Skötselnyckeltal för bostadsgårdar

bok

300 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
Litteraturbevakning - FastighetsförvaltningPrenumerera på ny litteratur inom Fastighetsförvaltning
Skriften ”Skötselnyckeltal för bostadsgårdar” innehåller en ny modell för att enkelt och effektivt beräkna skötseltiden för en bostadsgård som utvecklats av SABO har tillsammans med STAF (Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund).

Skötselnyckeltal har tagits fram för följande för områden: gräs, träd, buskar och häckar, rabatter, naturmark, markbeläggningar, vattenanläggningar samt markutrustning.

De följer samma struktur som finns i handboken ”Fem steg för att styra skötsel av utemiljö”. Modellen är ett viktigt steg för att underlätta skötseln av bostadsgårdar, oavsett om den sker i egen regi eller om den ska upphandlas av en entreprenör. Modellen ger konkret hjälp i att uppskatta hur mycket tid man behöver för att sköta utemiljön – på företagsnivå, gårdsnivå eller skötselproduktnivå. Dessutom kan man jämföra hur mycket tid det till exempel tar att sköta en yta med rabatter jämfört med gräsyta.