Byggteknik / Konstruktion / Stål

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2. SBI Pub...

Handboken beskriver tillverkning, montering och kontroll av stålkonstruktioner enligt standarden SS-EN 1090-2:2018, Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2, stålkonstruktioner. Handboken följer i princip kapitelindelningen i standarden. Utöver den t...

Läs mer
Bok

1 450 kr

Handbok i rostskyddsmålning

Många konstruktioner och detaljer av stål behöver ett kvalificerat korrosionsskydd för att klara omgivningens påfrestningar och därigenom uppfylla krav på funktion, säkerhet och utseende. Detta skydd åstadkoms vanligen genom rostskyddsmålning, en metod som har vid...

Läs mer
Bok

700 kr

Beräkningsexempel Stålbyggnad. SBI Publ 200

Av: Torsten Höglund, Bo-Gert Lundgren

Beräkningsexempleni boken baseras på samlade erfarenheter från uppförda byggnader. Beräkningsexemplen svarar på vanligt förekommande frågeställningar om hur eurokoder och andra standarder ska tillämpas. Beräkningsexemplen belyser och vägleder konstruktörer, stålby...

Läs mer
Bok

2 200 kr

Stålbyggnad

Läroboken "Stålbyggnad" har genomgått en omfattande revidering. I denna 6:e upplaga har samtliga kapitel har bearbetats utifrån aktuella regler, normer och standarder samt anpassats till aktuella metoder och branschpraxis. Ett nytt Euro-kod-anpassat dimensionering...

Läs mer
Bok

990 kr

Stålkonstruktion enl eurokoderna 2019

Av: Börje Rehnström, Carina Rehnström

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för stålkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på de delar av ”Eurokod 3 Dimensionering av stålkonstruktioner” som berör allmänna regler och regler för byggna...

Läs mer
Bok

275 kr

Återbruk av stål i bärande konstruktioner. Handb...

Av: Wylliam Husson, Ove Lagerqvist

Handbok MVR BS04:2021 – Återbruk av stål i bärande konstruktioner består av två delar. Del 1 – Vägledning ger bakgrundsbeskrivningar, förklaringar och stöd till enskilda företag att utveckla egna rutiner för bestämning av återbrukade stålkomponenters väsentliga eg...

Läs mer
Bok

595 kr

Karlebo Svetshandbok. Utg 6

Av: Klas Weman

Karlebo Svetshandbok är en överskådlig och grundläggande handbok som utförligt behandlar dagens samtliga svetsprocesser. Boken är anpassad till IIW och EWF:s riktlinjer för internationell svetsutbildning. Denna sjätte upplaga tar upp det senaste inom utvecklingen ...

Läs mer
Bok

439 kr

Konstruktionshandbok för svetsade produkter i st...

Av: Claes Olsson

Att förstå hur en svetsad konstruktion hållfasthetsmässigt fungerar och lämpligen utformas kräver djup kunskap inom flera områden. ”Konstruktionshandbok för svetsade produkter i stål” ska ge förklaringar till varför kraven i standarderna är utformade som de är och...

Läs mer
Bok

757 kr

Allmänna föreskrifter för stålkonstruktioner

Av: Ove Lagerqvist, Björn Uppfeldt

Syftet med vägledningen är att hjälpa konstruktörer att ställa relevanta och och väl avvägda krav med fokus på säkra och kostnadseffektiva stålkonstruktioner. För att underlätta för både konstruktören och stålentreprenören är vägledningen uppbyggd efter rubrikerna...

Läs mer
Bok

295 kr