Byggteknik / Konstruktion / Grund

Borrade stålrörspålar. Anvisningar för projekter...

Av: Bo Berglars, Håkan Bredenberg, Sami Eronen, Gunnar Holmberg, Hannu Jokiniemi, Wilhelm Rankka

Denna Rapport 104 från Pålkommissionen tar upp ”Borrade stålrörspålar”, den senaste påltypen i familjen stålrörspålar. Den borrade stålrörspålen har ingen kärna av stål eftersom röret är det primärt bärande konstruktionselementet, normalt tillsammans med en fyllni...

Läs mer
Bok

350 kr

Dimensioneringsanvisningar för slagna slanka stå...

Av: Åke Bengtsson, Bo Berglars, Sven Hultsjö, Jan Romell

Stålpålar har många fördelar framför pålar av andra material, och användningen av slanka stålpålar har ökat kraftigt de senaste decennierna. Det finns många slags slanka stålpålar och de installeras och stoppslås med en mängd olika utrustningar enligt skilda princ...

Läs mer
Bok

350 kr

Friktionspålar. Bärförmågans tillväxt med tiden

Bärförmågan hos friktionspålar tenderar att öka med tiden, särskilt hos pålar slagna i sand eller silt. I den här rapporten presenteras en undersökning som framför allt studerar tänkbara orsaker till den här ökningen i bärförmåga. Projektet baseras på litteraturst...

Läs mer
Bok

360 kr

Injekterade pålar. Rapport 102

Av: Stefan Aronsson, Torbjörn Edstam, Urban Svensson

"Injekterade pålar", Rapport 102, är tänkt att underlätta projektering, dimensionering samt utförande och kontroll av injekterade pålar. De olika pålsystem som tas upp i rapporten är relativt nya på den svenska marknaden men användningen av dem ökar. Inriktningen ...

Läs mer
Bok

350 kr

Kohesionspålar. Rapport 100

Av: Per Eriksson, Leif Jendeby, Tord Olsson, Tomas Svensson

I "Kohesionspålar", Rapport 100, ges en samlad information av hur en kohesionspålad grundläggning kan/bör dimensioneras samt ett försök att "uppdatera" förfarandet genom att inkludera nyare kunskap. Genom rapporten har man försökt skapa ett verktyg med hjälp av vi...

Läs mer
Bok

350 kr

Slagna friktionspålar. Rapport 103

Av: Gary Axelsson, Sadek Baker

Rapport 103 ”Slagna friktionspålar” omfattar friktionspålar, specifikt massundanträngande slagna pålar i friktionsjord. Med friktionsjord avses i rapporten jordar med huvudfraktionen silt till grus. Den ger en övergripande bild över dagens kunskapsnivå gällande sl...

Läs mer
Bok

350 kr

Stålkärnepålar. Anvisningar för projektering, di...

Av: Håkan Bredenberg

Syftet med PÅlkommissionens Rapport 97 är att underlätta projektering, dimensionering samt utförande och kontroll av stålkärnepålar. En stålkärnepåle består av ett kvarstående foderrör av stål som borras ned till bärkraftigt berg. Inne i foderröret monteras en sol...

Läs mer
Bok

350 kr

Stålpålars beständighet mot korrosion i jord. En...

Av: Göran Camitz, Ulf Bergdahl, Tor-Gunnar Vinka

Denna Rapport 105, ”Stålpålars beständighet mot korrosion i jord”, har tillkommit för att sprida information om de nya kunskaper och erfarenheter beträffande korrosion på stålpålar i jord. Den ska också ge ett samlat underlag för en förnyad bedömning av vilka rost...

Läs mer
Bok

350 kr

Transversalbelastade pålar - statiskt verkningss...

Av: Per-Ola Svahn, Claes Alén

I Sverige används av tradition slanka pålar och tidigare dimensioneringsanvisningar har fokuserat på axiellt belastade sådana. Men pålar används ofta i mer generella belastningssituationer och det finns ett behov av att formulera dimensioneringsanvisningar för pål...

Läs mer
Bok

350 kr

Verifiering av geoteknisk bärförmåga för pålar e...

Denna Rapport 106, “Verifiering av geoteknisk bärförmåga för pålar enligt Eurokod” ger en överblick av metoder för verifiering av pålars geotekniska bärförmåga. Här ges regler och rekommendationer för dimensionering av pålars geotekniska som sammanfaller med de kr...

Läs mer
Bok

350 kr