Byggteknik / Konstruktion / Murverk

Moderna tegeldetaljer

Av: Tomas Gustavsson

"Moderna tegeldetaljer" handlar om hur man utformar gestaltningsmässigt fina detaljlösningar med fasadtegel i kombination med bakmur av stenmaterial. Boken inleds med ett avsnitt om materialitet, det vill säga de egenskaper hos materialet som vi upplever med våra ...

Läs mer
Bok

318 kr

Rätt från början - Murat & Putsat 2012. Pocketfo...

"Rätt från början - Murat & Putsat" är en handbok i behändigt pocketformat som tar upp murat och putsat byggande. På ett enkelt och överskådligt sätt redovisas gällande råd och anvisningar för såväl produkter, utförande och byggplatsorganisatoriska frågor. Boken ä...

Läs mer
Bok

195 kr

Provläs
Puts - Utseende, funktion, beständighet

Av: Per Arne Ivarsson

Nominerad till Årets bok 2022! Puts av lera, kalk och gips har använts under flera tusen år. För arkitekten erbjuder putsen både rika gestaltningsmöjligheter och lång beständighet, samt är ett hållbart materialval. Boken PUTS är skriven dels som en handbok, dels f...

Läs mer
Bok

567 kr

Modernismens tegelfasader

Av: Kristina Bergkvist, Tomas Gustavsson, Tomas Tägil

Tegel intog en särskild roll i 1900-talets byggande i Sverige. ”Modernismens tegelfasader” berättar om teglets historia från ett arkitekturhistoriskt, byggnadstekniskt och hantverksmässigt perspektiv. Boken är tänkt att fungera som stöd i många olika praktiker i d...

Läs mer
Bok

318 kr

Provläs
Reparation av murade fasader. Utg 2

Av: Tomas Gustavsson, Johan Jönsson, Miklós Molnár

Mellan åren 1950–1975 var det vanligt att murade fasader försågs med icke korrosionsskyddad armering och förankring. Detta har lett till att det idag finns ett stort antal fasader med allvarliga skador. Handboken ger inblick i orsaker och bakomliggande fenomen til...

Läs mer
Bok

506 kr

Undvik misstag i murat och putsat byggande. Utg ...

"Undvik misstag i murat och putsat byggande" identifierar de vanligaste misstagen i dagens murade och putsade byggande. Typfallen utgår från enskilda konstruktionslösningar med en beskrivning av skadeorsaken. Läsaren får råd för att kunna utforma konstruktionen rä...

Läs mer
Bok

335 kr

Provläs
Utformning av murverkskonstruktioner enl Eurokod...

Av: Tomas Gustavsson, Miklós Molnár

Handboken behandlar dimensionering av murverk enligt SS-EN 1996: Eurokod 6 - Dimensionering av murverkskonstruktioner. Grundläggande regler finns i SS-EN 1996 - 1-1. Reglerna avser dels oarmerade och dels armerade konstruktioner samt såväl slak- som spännarmerade ...

Läs mer
Bok

655 kr

Bärande murverk i modern arkitektur

Av: Magnus Månsson, Olov Schultz

I boken visas exempel på modern arkitektur som bygger på bärande murverk, en klassisk byggmetod. Idag när det pratas mycket om hållbarhet finns det kanske anledning att ompröva de motiv som ledde till att metoden övergavs. Boken är indelad i tre delar: Helhetssyn ...

Läs mer
Bok

212 kr

E-bok
E-BOK Reparation av murade fasader. Utg 2

Av: Tomas Gustavsson, Johan Jönsson, Miklós Molnár

Boken Reparation av murade fasader är en handbok som ger stöd i hur man angriper problem gällande armeringskorrosion i murade fasader på ett hållbart och tekniskt sätt samt redogör för orsaker och bakomliggande faktorer till hur de kan uppstå. Idag syns ofta allva...

Läs mer
E-bok

506 kr

E-bok
Provläs
E-BOK Puts - Utseende, funktion, beständighet

Av: Per Arne Ivarsson

Nominerad till Årets bok 2022! Puts av lera, kalk och gips har använts under flera tusen år. För arkitekten erbjuder putsen både rika gestaltningsmöjligheter och lång beständighet, samt är ett hållbart materialval. Boken PUTS är skriven dels som en handbok, dels f...

Läs mer
E-bok

567 kr