Murat byggande

Murat byggande

av Tomas Gustavsson
Bok
Provläs boken

675 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
675 kr

I boken Murat byggande tas historiken, murverksmaterialens och byggmetodens karakteristika som utgångspunkter för en diskussion kring användning av tegel- och murningshantverk i det samtida byggandet.

Murat byggande i nutid förutsätter att krav på energihushållning, hållbarhet och rationalitet beaktas. När murade ytterväggar ändras från att ha haft i huvudsak homogen sammansättning till uppdelning i bärande, isolerande och fasadbildande skikt riskerar användningen av tegel att bli kulissartad. Men bland annat genom att använda murverk i kombinationer som medger logiska materialmöten kan autenticitet uppnås även i dagens byggande.
Strävan efter hållbarhet är i dag en målsättning som genomsyrar samhällsdiskussionen. De långsiktigt hållbara byggnaderna måste ges en utformning som gör att de klarar såväl byggnads-tekniska krav som att ge upplevelse av skönhet och goda proportioner. I detta perspektiv har murningshantverket en väsentlig roll att spela.

Här visas hur man med moderna byggmetoder kan använda murat byggande så att taktila kvaliteter skapas, vilket bland annat exemplifieras i ett stort antal byggnadstekniska detaljlösningar. Fokus ligger framför allt på nyproduktion, men delar av boken är också tillämplig för det äldre byggnadsbeståndet.

Tomas Gustavsson är byggnadskonstruktör med lång erfarenhet av murverkskonstruktioner. Vidare har han under många år varit verksam som föreläsare vid arkitekt- och byggingenjörsutbildningar samt branschseminarier för yrkesverksamma inom såväl projektering som hantverksutförande.