E-BOK Murat byggande E-bok

av Tomas Gustavsson
E-bok

675 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator

Boken "Murat byggande" av Tomas Gustavsson diskuterar användningen av tegel- och murningshantverk i det samtida byggandet. Författaren tar hänsyn till krav på energieffektivitet, hållbarhet och rationalitet i byggprocessen. Boken visar hur man kan uppnå autenticitet genom att använda murverk i kombinationer som möjliggör logiska materialmöten. Hållbarhetssträvan genomsyrar dagens samhällsdiskussion, och författaren betonar murningshantverkets viktiga roll i detta avseende. Boken fokuserar främst på nyproduktion men tar även upp äldre byggnadsbestånd.

Författaren, Tomas Gustavsson, är en erfaren byggnadskonstruktör med kunskap inom murverkskonstruktioner. Han har tidigare arbetat med forskningsprojekt om bärande murverk och har varit verksam som föreläsare vid olika utbildningar och seminarier inom arkitektur- och byggbranschen.

Bokens innehåll omfattar flera kapitel som behandlar olika aspekter av murat byggande. Kapitel 1 ger en historisk översikt över murningshantverkets ursprung och utveckling. Kapitel 2 och 3 diskuterar materialen i murverket, såsom tegel, murblock och mur- och putsbruk. Kapitel 4 tar upp murverkets roll som bärande konstruktion och dess konstruktionstekniska egenskaper. Kapitel 5 behandlar byggnadsfysikaliska aspekter som värmeisolering och fuktskydd i murverk. Kapitel 6 och 7 handlar om förbandsmurning och rörelser i murverkskonstruktioner. Kapitel 8 ger en översikt över puts på murverk, med fokus på mineralisk puts. Slutligen diskuterar kapitel 9 hantverket inom nutida byggande.

Bokens syfte är att ge en övergripande förståelse för användningen av murverk i dagens byggande och riktar sig både till fackmän inom branschen och intresserade lekmän.