Byggteknik / Konstruktion / Golv, väggar, tak, våtrum

Fönster. Historik och råd vid renovering

I ”Fönster” beskrivs fönster från olika tider, och hur de kan repareras och kompletteras för att fylla dagens krav. Tanken är att förhindra att kulturhistoriska och estetiska värden går till spillo genom att gamla fönster byts ut mot nya standardiserade när hus ru...

Läs mer
Bok

115 kr

Balkonger. Besiktning - Reparation - Underhåll

Av: CBI Betonginstitutet, Lars Johansson

Balkonger är ofta hårt utsatta för väder och vind. Erfarenheter har visat att balkonger i många fall inte har motstått klimatets nedbrytande krafter, utan har fått omfattande skador långt innan den avsedda livslängden är uppnådd. ”Balkonger” innehåller en sammanst...

Läs mer
Bok

619 kr

Reglerteknik för fastigheter. Utg 2

Av: Gunno von Zweigbergk, Anette von Zweigbergk

Vad är skillnaden mellan styr- och reglerteknik och vad ingår i ett reglersystem? Varför reglerar man ett system för vattenburen värme eller för ventilation? Vad menas med intelligenta hus? Boken förklarar grundläggande begrepp och visar exempel på tillämpningar i...

Läs mer
Bok

415 kr

Bygga bastu

Av: Lisa Gerholm Luhanko

Det här är en praktisk handbok som hjälper dig genom hela processen, från första hammarslaget till första skopan vatten på stenarna. Alla moment i bygget behandlas steg för steg och varvas med snickartips och tydliga ritningar. Du får lära dig hur de viktigaste ve...

Läs mer
Bok

270 kr

Husets ansikte. En bok om fönster, portar och dö...

Av: Lena Sjöström Larsson, Kerstin Wergeni-Wasberg

Boken ger information om hur fönster, portar och ytterdörrar från olika tider har varit utförda. Den ger också arkitektoniska råd om stil, uttryck och proportion. Även samhällets krav redovisas, liksom olika tekniska lösningar. Med en stor mängd exempel och illust...

Läs mer
Bok

255 kr

Dimensionering av takavvattning vid tak med täts...

De standarder som behandlas i branschtolkningen är SS-824031, SS-EN 12056-3 (dimensionering av takavvattning) samt SS-EN 1253-1 (krav på takbrunnar). Problemet med dessa standarder är att de tillämpas alltför sällan eller så feltolkas de. Det beror på att vissa de...

Läs mer
Bok

150 kr

Bygga med glas. Utg 2

Av: Lars-Åke Almstedt, Per-Olof Carlson, Tomas Grange, Mikael Ödesjö

Bygga med glas vänder sig till alla verksamma i byggbranschen, arkitekter, ingenjörer, leverantörer och entreprenörer, och är en inspirations- och kunskapsbok. Den är också ett redskap för att välja rätt glas i olika byggnadstekniska konstruktioner. I de avslutand...

Läs mer
Bok

535 kr

E-bok
E-BOK Balkonger. Besiktning - Reparation - Under...

Av: CBI Betonginstitutet, Lars Johansson

Balkonger – besiktning, reparation, underhåll finns både tillgänglig som e-bok och tryckt bok. Boken riktar sig till personer som arbetar med balkongprocesser som till exempel projektörer, besiktningsmän, entreprenörer, materialleverantör och fastighetsförvaltare....

Läs mer
E-bok

619 kr

Fara på taken. Svar på frågor om retroaktiva kra...

Taksäkerhetskommittén lämnade den 13 mars 2008 in en skrivelse till Miljödepartementet angående förändringar i reglerna kring taksäkerhet. Skrivelsen innehöll förslag på ändrade retroaktiva krav samt förslag på obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar. M...

Läs mer
Bok

80 kr