Byggteknik / Konstruktion /

Trä

Svensk Byggtjänst erbjuder böcker inom ämnet trä med fokus på områden som naturliga byggmaterial, projektering och dimensioneringsmetoder för träkonstruktioner. I Kategorin trä återfinns till exempel Nordiska träd och träslag, Träarbete och Bygga i stolpverk. Utforska detta och mycket mer i vårt utbud av litteratur för yrkesverksamma inom byggbranschen och studenter som vill fördjupa sig inom ämnet trä.

Nordiska träd och träslag

Av: Torbjörn Dahlberg, Sven Wistrand, Magnus Wiström

I dagens allt mer ekologiskt medvetna samhälle har intresset för naturliga byggmaterial kommit i fokus. Nordiska träd och träslag är en vacker och inspirerande uppslagsbok för alla som använder trä. Här finns det mesta om hela tjugoåtta olika träslag och deras ege...

Läs mer
Bok

318 kr

Bygga i stolpverk

Av: Ulrik Hjort Lassen

Stolpverk är en byggnadsteknik med lång historia och finns i olika former över hela världen. Stolpverks konstruktioner kan utformas på många olika sätt. Det går att skapa vackra och rymliga byggnader och andra konstruktioner med enbart trä-i-trä förbindningar, som...

Läs mer
Bok

265 kr

Horisontalstabilisering av träregelstommar

Av: Ulf Arne Girhammar, Bo Källsner

Handboken presenterar en metod för att utforma och dimensionera skivbeklädda träregelstommar med hänsyn till horisonalstabilisering. Metoden är lämplig för flervåningshus i trä men fungerar givetvis även för småhus.

Läs mer
Bok

400 kr

Träkonstruktion enl eurokoderna 2019

Av: Börje Rehnström, Carina Rehnström

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för träkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på de delar av ”Eurokod 5 Dimensionering av träkonstruktioner” som berör allmänna regler och regler för byggnade...

Läs mer
Bok

310 kr

Lathunden. Utg 8:2021

Av: Johan Fröbel

Den åttonde omarbetade utgåvan av Lathunden visar vilka dimensioner som krävs för altan-, golv- och takbjälkar respektive -balkar, plintavstånd för bärlinor till altaner samt takstolar i olika situationer enligt SS-EN 1995-1-1:2004 och Boverkets konstruktionsregle...

Läs mer
Bok

125 kr

Takstolshandbok - Stabilisering av takkonstruktioner

Takstolshandboken hjälper konstruktörer och projektörer att dimensionera och projektera takkonstruktioner med takstolar av trä. Handbok beskriver takstolar av trä och utförandet av olika takkonstruktioner i trä. Takstolshandbok ger bakgrund och vägledning gällande...

Läs mer
Bok

149 kr

Träbearbetning

Av: Anders Grönlund

Boken omfattar bearbetningsmoment från kapning av stock vid fällning till färdigbearbetning av träprodukter. Här beskrivs olika typer av sågning samt hyvling, fräsning, svarvning, slipning och plastisk bearbetning.

Läs mer
Bok

750 kr

Trädäck, altaner och räcken

Av: Jan Ekstedt, Anna Pousette, Karin Sandberg

”Trädäck, altaner och räcken” innehåller konstruktionslösningar för trädäck och altaner. Den behandlar horisontella ytor av trä som passar för t ex sittgrupper och personer som går, cyklar eller åker rullstol. Även räcken beskrivs, eftersom de behövs för många til...

Läs mer
Bok

250 kr

Att välja trä. Utg 10

"Att välja trä" är en omfattande och grundläggande faktaskrift om trä.Skriften beskriver bland annat skogsbruket, träets olika kvaliteter och sorteringar, träprodukter till byggandet, trä och fukt, träskydd, ytbehandling av trä, trä och miljön.

Läs mer
Bok

195 kr