Byggteknik / Konstruktion / Trä

Nordiska träd och träslag

Av: Torbjörn Dahlberg, Sven Wistrand, Magnus Wiström

I dagens allt mer ekologiskt medvetna samhälle har intresset för naturliga byggmaterial kommit i fokus. Nordiska träd och träslag är en vacker och inspirerande uppslagsbok för alla som använder trä. Här finns det mesta om hela tjugoåtta olika träslag och deras ege...

Läs mer
Bok

318 kr

Bygga i stolpverk

Av: Ulrik Hjort Lassen

Stolpverk är en byggnadsteknik med lång historia och finns i olika former över hela världen. Stolpverks konstruktioner kan utformas på många olika sätt. Det går att skapa vackra och rymliga byggnader och andra konstruktioner med enbart trä-i-trä förbindningar, som...

Läs mer
Bok

265 kr

Takstolshandbok - Stabilisering av takkonstrukti...

Takstolshandboken hjälper konstruktörer och projektörer att dimensionera och projektera takkonstruktioner med takstolar av trä. Handbok beskriver takstolar av trä och utförandet av olika takkonstruktioner i trä. Takstolshandbok ger bakgrund och vägledning gällande...

Läs mer
Bok

149 kr

Horisontalstabilisering av träregelstommar

Av: Ulf Arne Girhammar, Bo Källsner

Handboken presenterar en metod för att utforma och dimensionera skivbeklädda träregelstommar med hänsyn till horisonalstabilisering. Metoden är lämplig för flervåningshus i trä men fungerar givetvis även för småhus.

Läs mer
Bok

400 kr

KL-trähandbok

KL-trähandbok hjälper projektörer att dimensionera och projektera konstruktioner med KL-trä. Handboken beskriver KL-trä som byggmaterial och konstruktioner utförda med KL-trä. Handboken refererar i huvudsak till europeiska konstruktionsstandarder och Eurokoder, so...

Läs mer
Bok

295 kr

Lathunden. Utg 8:2021

Av: Johan Fröbel

Den åttonde omarbetade utgåvan av Lathunden visar vilka dimensioner som krävs för altan-, golv- och takbjälkar respektive -balkar, plintavstånd för bärlinor till altaner samt takstolar i olika situationer enligt SS-EN 1995-1-1:2004 och Boverkets konstruktionsregle...

Läs mer
Bok

125 kr

Limträhandbok. Del 1

Del 1 behandlar fakta om limträ och vägledning vid projektering. Skriften är anpassad till Eurokod 5 med tillhörande nationellt anpassningsdokument, NA. Skriften är lämplig för arkitekter och konstruktörer. 

Läs mer
Bok

149 kr

Limträhandbok. Del 2

Del 2 ger dimensioneringshjälp åt konstruktören av limträkonstruktioner. I synnerhet betonas bakgrunden för dimensionering av konstruktionssystem utförda med limträ, särskilt kontruktioner med lång spännvidd. Vidare ges bakgrunden för dimensionering av förband i k...

Läs mer
Bok

395 kr

Limträhandbok. Del 3

Del 3 innehåller formelsamling, faktauppgifter och dimensioneringsanvisningar. Tabeller, diagram och figurer utgår från de viktigaste europeiska konstruktionsreglerna. Del 3 innehåller också 22 detaljerade dimensioneringsexempel. Boken är ett komplement till Del 2...

Läs mer
Bok

295 kr

Limträhandbok. Del 4

Limträ är ett konstruktionsmaterial som är lätt att hantera och det tar vid då konstruktionsvirke inte räcker till hållfasthets- eller storleksmässigt samt då man vill uppnå en mera formstabil konstruktion. Boken riktar sig i första hand till projektörer, konstruk...

Läs mer
Bok

158 kr