Del 1 Dimensionering träkonstr. Utg 3:2019

bok

395 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Projektering av träkonstruktioner är del 1, av 3, av Dimensionering av träkonstruktioner. Boken har tagits fram för att underlätta för byggnadskonstruktörer att beräkna träkonstruktioner och är anpassad till Eurokoder samt till svenska byggregler enligt EKS 11 (BFS 2019:1).

Del 2 Regler och formler enligt Eurokod 5

Del 3 Dimensioneringsexempel