Handbok i rostskyddsmålning

Bok

700 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Många konstruktioner och detaljer av stål behöver ett kvalificerat korrosionsskydd för att klara omgivningens påfrestningar och därigenom uppfylla krav på funktion, säkerhet och utseende. Detta skydd åstadkoms vanligen genom rostskyddsmålning, en metod som har vidsträckt praktisk tillämpning och stor ekonomisk betydelse.

Handboken behandlar rostskyddsmålningen från både teoretiska och praktiska utgångspunkter. Avsikten har varit att ge en allmän, men ändå i många fall detaljerad, översikt över området. Den ska fungera som en inkörsport till regelverk och bakomliggande standarder inom läsarens eget område.

Stor betydelse vid omarbetningen har bland annat följande haft:
- Införandet av nya regler för utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner SS-EN 1090-2.
- Införandet av CLP-förordningen som anger nytt märkningssystem för farobeteckningar.
- Nya lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö och yttre miljö.

Denna nya utgåva lanserades 2015. Föregångaren från 1999 har reviderats till följd av lagändringar, den tekniska utvecklingen och samhällsutvecklingen.