Höghållfast stål - Dimensionering och utförande

bok

790 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Användning av höghållfast stål inom byggbranschen kan möjliggöra stora besparingar av vikt, koldioxidutsläpp och kostnader. En reducerad vikt kan i sin tur ge kostnadsbesparingar i grundläggning, svetsning, tillverkning, transport och montage. På grund av dessa fördelar ökar användningen av höghållfast stål för bland annat pelare, avväxlingar, fackverk och brobalkar.

Publikationen går igenom skillnader mellan att använda höghållfast stål, här S420 till S700, jämfört med stål av konventionell hållfasthet d.v.s. S355. Syftet är att underlätta att föreskriva, dimensioner och tillverka komponenter av mer höghållfast stål i enlighet med europeiska standarder tillsammans med de svenska nationella valen i Boverkets EKS 11.