Återbruk av stål i bärande konstruktioner. Handbok MVR BS04:2021

Återbruk av stål i bärande konstruktioner. Handbok MVR BS04:2021

av Wylliam Husson, Ove Lagerqvist
Bok

595 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Handbok MVR BS04:2021 – Återbruk av stål i bärande konstruktioner består
av två delar.

Del 1 – Vägledning ger bakgrundsbeskrivningar, förklaringar och stöd till enskilda företag att utveckla egna rutiner för bestämning av återbrukade stålkomponenters väsentliga egenskaper som uppfyller regelverkets krav på tillförlitlighet i enlighet med instruktionerna i Del 2 - Krav- & processbeskrivning
(MVR BS04:2021).