E-BOK Betonghandbok Material. Del 2 E-bok

E-bok

1 290 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
1 290 kr
Bokpaket - Betonghandbok del 1 och 2 som e-böcker Bokpaket för betonghandbok del 1 och 2 som e-böcker
1 940 kr

Vinnare av Årets bok 2021

Betonghandbok Material, del 2, beskriver materialegenskaperna hos betong och dess delmaterial. Även beräkningsmodeller ges för utveckling och förändring av ett flertal egenskaper. Handboken utgör ett viktigt uppslagsverkverk för yrkesverksamma ingenjörer och ett värdefullt redskap för utbildare.

Den omarbetade och utökade 3:e utgåvan av Betonghandbok Material, del 2, beaktar nya forskningsrön och standarder samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betongsammansättningar, t.ex. självkompakterande betong. Högpresterande betong har integrerats i ett antal kapitel och ett ökat fokus har lagts på hållbarhetsfrågor.

Handboken är skriven av specialister från industri- och konsultföretag, tekniska högskolor och forskningsinstitut. Varje kapitel har sakgranskats av en eller flera tekniska granskare och försetts med omfattande källhänvisningar till forskningsartiklar och undersökningar.

Betonghandbok Material, del 2, utgåva 3 är resultatet av ett samarbete mellan Cementa, Svenska Betongföreningen och Svensk Byggtjänst.

Del 1 av Betonghandbok Material hittar du här.