Betonghandbok Material. Del 2

bok
Provläs boken

1 290 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
1 290 kr

Webbinar om betong – 9 december kl 09.30-10.00.
Anmäl dig här »

Betonghandbok Material, del 2, beskriver materialegenskaperna hos betong och dess delmaterial. Även beräkningsmodeller ges för utveckling och förändring av ett flertal egenskaper. Handboken utgör ett viktigt referensverk för yrkesverksamma ingenjörer och ett värdefullt redskap för utbildare.

Den omarbetade och utökade 3:e utgåvan av Betonghandbok Material, del 2, beaktar nya forskningsrön och standarder samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betongsammansättningar, t.ex. självkompakterande betong. Högpresterande betong har integrerats i ett antal kapitel och ett ökat fokus har lagts på hållbarhetsfrågor.

Handboken är skriven av specialister från industri- och konsultföretag, tekniska högskolor och forskningsinstitut. Varje kapitel har sakgranskats av en eller flera tekniska granskare och försetts med omfattande källhänvisningar till forskningsartiklar och undersökningar.

Betonghandbok Material, del 2, utgåva 3 är resultatet av ett samarbete mellan Cementa, Svenska Betongföreningen och Svensk Byggtjänst.

Del 1 av Betonghandbok Material hittar du här.