Bygg- & kontrollteknik för småhus

Bok

398 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Många, om inte de flesta, som köper en tomt och bygger ett hus, är vanliga människor utan byggbakgrund eller särskilt stor erfarenhet av att bygga några större projekt. Trots detta ställer Plan- och bygglagen krav på att just dessa människor (byggherren) ska hållas ansvariga för att byggreglerna uppfylls. 

I boken beskrivs byggteknik på ett sätt som skall vara lätt att förstå.
Målet med boken är att beskriva byggteknik så att även den som inte har erfarenhet inom området ska kunna förstå innehållet.

Boken pekar även ut viktiga punkter i utförandet av olika konstruktioner och hur de skulle kontrolleras. Dessa kontrollpunkter lämpar sig väl i den kontrollplan som du som byggherre tillsammans med din kontrollansvariga ska redovisa för byggnadsnämnden innan du får startbesked för ditt byggprojekt. Den senaste revideringen gjordes augusti 2020.

Boken innehåller bland annat:

  • Problem och lösningar inom ett 40-tal bygg- och installationstekniska problemområden
  • Förslag på hundratals kontrollpunkter i kontrollplaner enligt PBL och i egenkontrollplaner i byggprojekten
  • Metodik att skriva och använda kontrollplaner
  • Hänvisningar till BBR-föreskrifter för respektive byggfråga
  • Utdrag ur de viktigaste paragraferna ur nya Plan- och bygglagen och Konsumenttjänstlagen
  • Rikligt med illustrationer