Ensamarbete. AFS 1982:3

bok

40 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Denna kungörelse innehåller allmänna bestämmelser om arbete som arbetstagare utför i fysisk eller social isolering från andra människor och innebär att särskilda villkor uppställs för sådana ensamarbeten som är förenade med särskilda risker eller påfrestningar. Kommentarer ingår. KON