E-BOK Boverkets byggregler BBR 29 (t o m BFS 2020:4) E-bok

E-bok

350 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
350 kr
E-bokhyllan Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 690 kr / år

Boverkets Byggregler, BBR är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29. Boken Boverkets byggregler 29 är den konsoliderade versionen och trädde i kraft den 1 september 2020.

Boken BBR 29 innehåller också en läsanvisning och ett sakordsregister.
Den konsoliderade versionen finns både som e-bok och tryckt bok.