SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna

SS 436 40 00, utgåva 4, med kommentarer

Bok

1 549 kr exkl.moms

 • Finns i lager
 • Enkel betalning
 • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
Litteraturbevakning - Elföreskrifter Prenumerera på ny litteratur inom Elföreskrifter

Elinstallationsreglerna ger dig och dina medarbetare kunskap och vägledning för säkra elinstallationer, som följer alla lagar och föreskrifter. SEK Handbok 444 består av innehållet i standarden SS 436 40 00 utgåva 4:2023.

Handboken är uppdaterad med tydliga kommentarer som fördjupar och förklarar standardens texter, med syfte att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige.

För att planera och utföra elinstallationer för lågspänning behövs detaljerade tekniska regler för att installationer ska vara både funktionella, säkra och följa lagar och föreskrifter. Därför använder tusentals företag Elinstallationsreglerna. Det ska vara lätta att göra rätt. Kommentarerna till standarden har utarbetats av SEK Svensk Elstandards tekniska kommitté SEK TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock.

Några nyheter i SS 436 40 00, utgåva 4

 • Ändringar i avsnittet om "Elinstallationer för solceller"
 • Laddning av elfordon är anpassad till SS-EN IEC 61852
 • Nu finns ett helt nytt avsnitt om funktionsjordning
 • Ändringar i avsnittet om "Utrymme för bad eller dusch"
 • Utökade rekommendationer om ljusbågsdetektorer
 • Kapitel 35 är kraftigt omarbetat
 • Automatisk omkoppling har nu klassbenämningarna Klass A-F
 • Ändringar i avsnittet om "Terminologi"
 • Elinstallationer i hamnar är nu utökat
 • Avsnitten 750 och 751 flyttas till kapitel 51
 • Avsnitt 706 ändras till "Ledande utrymmen där rörlighet är begränsad"