Så byggdes husen 1880-2020

Så byggdes husen 1880-2020

av Cecilia Björk, Per Kallstenius, Laila Reppen
Bok
Provläs boken

509 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

"Så byggdes husen 1880-2020" speglar 140 års utveckling av det svenska flerbostadshuset. Redovisningen möjliggör en jämförelse av arkitektonisk utformning, planlösning och konstruktiv uppbyggnad mellan hus från olika tidsepoker.

Urvalet belyser viktiga steg i utvecklingen, såväl avseende konstruktion och material som arkitekturuttryck. Framställningen ger goda möjligheter till intressanta jämförelser mellan de olika husen.

Denna utgåva är en omarbetning och utvidgning av Så byggdes husen 1880–1980, som kom ut 1983. Nya konstruktionsexempel visar de senaste decenniernas utveckling vad gäller husens uppbyggnad och arkitektur. Nya sammanställningar av portar, burspråk och balkonger skildrar olika byggnadsdelars förändring genom åren.

Exemplen är rikt illustrerade med ritningar och färgfoton.