E-BOK Lärarhandledning Så byggdes staden E-bok

av Cecilia Björk, Suzanne de Laval, Laila Reppen
E-bok

62 krexkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator

Lärarhandledningen är ett komplement till boken ”Så byggdes staden. Utgåva 3”, 2012. Många skolämnen berörs av innehållet i ”Så byggdes staden”, både i grundskolans högre klasser och på gymnasiet. I lärarhandledningen finns anvisningar om hur olika ämnen kan knytas till kapitlen i boken.

Övningsuppgifterna är skapade i syfte att lära eleven läsa av och beskriva staden med alla dess dimensioner samt att tillämpa de teoretiska kunskaper som boken ”Så byggdes staden” ger i praktisk verklighet.

Lärarhandledningen följer indelningen i ”Så byggdes staden”. Många uppgifter kan lösas i klassrummet genom att studera läroboken eller söka uppgifter på internet eller i fördjupningslitteratur. Andra uppgifter uppmanar eleven att gå ut i närmiljön, studera staden och reflektera över sina iakttagelser.