Byggnader / Bostäder

Provläs
Bostadsbestämmelser 2023

Av: Magdi Dobi, Carl-Gustaf Hagander, Hans Örnhall

Bostaden ska i första hand fungera för de boende, men även för de som kommer på besök eller de som har bostadsområdet som arbetsplats, såsom fastighetsskötare, hemhjälp, sophämtare, färdtjänstpersonal, räddningstjänsten med flera. Att skapa behagliga bostadsmiljöe...

Läs mer
bok

499 kr

14 495 Lägenheter

Av: Karin Matz, Helen Runting, Rutger Sjögrim

14 495 lägenheter är en bok om bostadsbristens bostäder och handlar om de flerbostadshus som fick bygglov 2017 (under kulmen av den senaste byggboomen, mitt under en pågående bostadsbrist) i de 26 kommuner som utgör Region Stockholm. Boken med sitt arkiv bestående...

Läs mer
bok

565 kr

Bostaden och kunskapen

I denna antologi presenteras aktuell forskning och utveckling kring utformning av bostaden, dess rum och närmiljö. Ett tjugotal forskare och kritiker delar med sig av sin kunskap och beskriver något om förutsättningarna för dagens och morgondagens bostadsbyggande ...

Läs mer
bok

244 kr

Bygga seniorboende tillsammans. En handbok

Av: Ingela Blomberg, Kerstin Kärnekull

”Bygga seniorboende tillsammans” vänder sig till dem som letar efter ett boende tillsammans, en bogemenskap med egna bostäder och gemensamma utrymmen. Hur börjar man och hur formulerar man sina idéer? Finns det några förebilder? Vilka kan man samarbeta med och hur...

Läs mer
bok

274 kr

E-bok
E-BOK Bostadsbestämmelser 2023

Av: Magdi Dobi, Carl-Gustaf Hagander, Hans Örnhall

Bostaden ska i första hand fungera för de boende, men även för de som kommer på besök eller de som har bostadsområdet som arbetsplats, såsom fastighetsskötare, hemhjälp, sophämtare, färdtjänstpersonal, räddningstjänsten med flera.  Denna skrift är den trettonde ut...

Läs mer
E-bok

499 kr

Förtätning på Främlingsvägen

Av: Kaj Granath, Ola Nylander

Boken handlar om bostadsundersökningen av Främlingsvägen. Bostadsområdet ligger i stadsdelen Aspudden i Stockholm. Bebyggelsen består av den äldre delen som tillkom i början av 1940-talet. Området kompletterades och stod inflyttningsklart 2014. Anpassningen mellan...

Läs mer
bok

250 kr

Uppföljning av Brf Viva 2021

Av: Anna Braide, Ola Nylander

Brf Viva stod klart 2018. Bostadsprojektet har utvecklats som ett demonstrationsprojekt inom Positive Footprint Housing, Riksbyggens tvärvetenskapliga plattform för forskning och utveckling. Målsättningen har varit att skapa Sveriges mest hållbara och innovativa b...

Läs mer
bok

200 kr

13 myter om bostadsfrågan

Av: Forskargruppen CRUSH

Enligt svensk grundlag är rätten till bostad en grundförutsättning för ett drägligt liv. Hur kommer det sig då att det är så svårt att lösa bostadsfrågan? Marknaden är tongivande idag och kräver avregleringar och lägre skatt. Forskargruppen CRUSH vill med boken  1...

Läs mer
bok

139 kr

Apartment Buildings

Av: Cayetano Cardelús

The projects presented in this book are magnificent recent examples of how architecture can create attractive residential buildings aware of their social function, promoting interaction between users and the harmonious relationship of the community with its natura...

Läs mer
bok

370 kr

Åtkomliga bostäder

Av: Hans Lind

Hushåll med låga inkomster har under de senaste 20 åren fått allt svårare att hitta bostad i Sveriges större städer. En strategi för att underlätta för dessa hushåll kan vara att bygga billigt så att bostäderna blir mindre attraktiva för höginkomsttagare. På så sä...

Läs mer
bok

234 kr