Byggnader /

Bostäder

Litteratur inom området Bostäder omfattar bland annat skrifter om funktionskrav för behagliga bostadsmiljöer, utmaningen med bostadsbristen och dess konsekvenser samt aktuell forskning och utveckling kring utformning av bostaden, dess rum och närmiljö. I kategorin bostäder finns titlar så som Bostadsbestämmelser 2023, Boendets pris och Trivsel i trähus II.

Provläs

Bostadsbestämmelser 2023

Av: Magdi Dobi, Carl-Gustaf Hagander, Hans Örnhall

Bostaden ska i första hand fungera för de boende, men även för de som kommer på besök eller de som har bostadsområdet som arbetsplats, såsom fastighetsskötare, hemhjälp, sophämtare, färdtjänstpersonal, räddningstjänsten med flera. Att skapa behagliga bostadsmiljöe...

Läs mer
Bok

499 kr

Trivsel i trähus

Av: Kaj Granath, Jan Larsson, Ola Nylander

Centrum för boendets arkitektur (CBA) är ett centrum på Chalmers, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Genom CBA vill Chalmers lyfta fram arkitekturperspektivet i bostadsbyggandet. CBA utvecklades genom forskningsprojektet AIDAH, finansierat av...

Läs mer
Bok

250 kr

Villaboendets idéer

Av: Lars Anders Johansson

Många av de argument som framfördes för ökat småhusbyggande kring förra sekelskiftet är lika aktuella nu som då. I Villaboendets idéer går Lars Anders Johansson igenom de idéer och drivkrafter som låg bakom trädgårdsstadsrörelsen, egnahemsrörelsen och villaägarrör...

Läs mer
Bok

225 kr

14 495 Lägenheter

Av: Karin Matz, Helen Runting, Rutger Sjögrim

14 495 lägenheter är en bok om bostadsbristens bostäder och handlar om de flerbostadshus som fick bygglov 2017 (under kulmen av den senaste byggboomen, mitt under en pågående bostadsbrist) i de 26 kommuner som utgör Region Stockholm. Boken med sitt arkiv bestående...

Läs mer
Bok

565 kr

Att främja integration

Rapporten presenterar SABOs kartläggning över hur kommuner och allmännyttiga bostadsföretag hanterar integrationsfrågan. Bland annat är bostadsbristen och dess konsekvenser en stor utmaning. Bostaden är inte en isolerad fråga utan hänger ihop med trygghet, kringmi...

Läs mer
Bok

150 kr

Boende och närmiljö för äldre

Av: Jan Paulsson

I skriften presenteras forskningslitteratur, offentliga utredningar m m som har tagit upp äldres boende och närmiljö. Antalet äldre i samhället ökar kraftigt och att olika former för äldreboende ständigt prövas. Texten ger en bild av situationen idag och författar...

Läs mer
Bok

127 kr

Boendets pris

Av: Johanna Lilius

Boken undersöker bland annat varför det har blivit så dyrt att bo och på vilket sätt dyrare bostäder och framför allt fler privata hyresbostäder bidrar till att öka de ekonomiska olikheterna i samhället. Texten blickar även framåt och diskuterar hur vi...

Läs mer
Bok

225 kr

Bostaden och kunskapen

I denna antologi presenteras aktuell forskning och utveckling kring utformning av bostaden, dess rum och närmiljö. Ett tjugotal forskare och kritiker delar med sig av sin kunskap och beskriver något om förutsättningarna för dagens och morgondagens bostadsbyggande ...

Läs mer
Bok

244 kr

Bostadsbolaget och barnen

Barns rättigheter är sedan 2020 en del av svensk lagstiftning, och hänsyn ska tas till barns bästa i alla beslut som rör dem. Men hur kan bostadsföretag arbeta för att respektera och uppfylla de rättigheterna? Ungefär 600 000 barn i Sverige bor i hyresrätt, och ba...

Läs mer
Bok

790 kr

Bostadskola - hur och varför?

Hyresgäster behöver information och kunskap om vad som är viktigt att tänka på för att sköta sin lägenhet på bästa sätt liksom trivselregler för att få gemensamma utrymmen som tvättstuga och soprum att fungera bra. För den som är ung eller flyttar in i en hyresrät...

Läs mer
Bok

300 kr