Byggnader / Bostäder

Bostaden och kunskapen

I denna antologi presenteras aktuell forskning och utveckling kring utformning av bostaden, dess rum och närmiljö. Ett tjugotal forskare och kritiker delar med sig av sin kunskap och beskriver något om förutsättningarna för dagens och morgondagens bostadsbyggande ...

Läs mer
bok

244 kr

Provläs
Bostadsbestämmelser 2021

Av: Magdi Dobi, Hans Örnhall

En handbok om byggbestämmelser för bostäder och bostadsmiljö – nybyggnad och ändring. En bestämmelse kan vara lag, förordning, föreskrift, regel eller norm. Årets utgåva innehåller de ändringar av byggreglerna som har skett mellan 2018 och 2020. Om boken Bokens ti...

Läs mer
bok

495 kr

14 495 Lägenheter

Av: Helen Runting, Karin Matz, Rutger Sjögrim

14 495 lägenheter är en bok om bostadsbristens bostäder och handlar om de flerbostadshus som fick bygglov 2017 (under kulmen av den senaste byggboomen, mitt under en pågående bostadsbrist) i de 26 kommuner som utgör Region Stockholm. Boken med sitt arkiv bestående...

Läs mer
bok

565 kr

Glasade utrymmen i bostadshus

Av: Kajsa Crona, Paula Wahlgren

Boken ger insyn i ett antal flerbostadshus där glasade utrymmen har använts för sociala aktiviteter och beskriver de förutsättningar som ger väl fungerande utrymmen. Den termiska komforten är viktig för att glasade utrymmen ska användas , och hjälpmedel för att be...

Läs mer
bok

200 kr

Potential för kvarboende

Av: Morgan Andersson, Kaj Granath, Ola Nylander

Rapporten sammanfattar en bostadsstudie som genomförts 2017–2020 på Norra Älvstranden i Göteborg. Syftet med projektet har varit att undersöka möjligheterna till kvarboende för äldre personer 65+ i lägenheter byggda cirka 1990–2015. Studiens huvudfråga har varit: ...

Läs mer
bok

250 kr

Trivsel i trähus

Av: Ola Nylander, Kaj Granath, Jan Larsson

Centrum för boendets arkitektur (CBA) är ett centrum på Chalmers, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Genom CBA vill Chalmers lyfta fram arkitekturperspektivet i bostadsbyggandet. CBA utvecklades genom forskningsprojektet AIDAH, finansierat av...

Läs mer
bok

250 kr

Villaboendets idéer

Av: Lars Anders Johansson

Många av de argument som framfördes för ökat småhusbyggande kring förra sekelskiftet är lika aktuella nu som då. I Villaboendets idéer går Lars Anders Johansson igenom de idéer och drivkrafter som låg bakom trädgårdsstadsrörelsen, egnahemsrörelsen och villaägarrör...

Läs mer
bok

225 kr

Boende och närmiljö för äldre

Av: Jan Paulsson

I skriften presenteras forskningslitteratur, offentliga utredningar m m som har tagit upp äldres boende och närmiljö. Antalet äldre i samhället ökar kraftigt och att olika former för äldreboende ständigt prövas. Texten ger en bild av situationen idag och författar...

Läs mer
bok

127 kr

Bygga seniorboende tillsammans. En handbok

Av: Kerstin Kärnekull, Ingela Blomberg

”Bygga seniorboende tillsammans” vänder sig till dem som letar efter ett boende tillsammans, en bogemenskap med egna bostäder och gemensamma utrymmen. Hur börjar man och hur formulerar man sina idéer? Finns det några förebilder? Vilka kan man samarbeta med och hur...

Läs mer
bok

261 kr

Provläs
En liten bok om små bostäder

Av: Ola Andersson, Herman Arfwedson

En liten bok om små bostäder handlar om en- till tvåpersonshushåll – den överlägset största hushållsformen i Sverige. Hur bygger vi praktiska och prisvärda lägenheter för majoriteten ? Vilka förutsättningar krävs när vi skiftar fokus från barnfamiljen till mindre ...

Läs mer
bok

351 kr