Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Byggnader / Bostäder

Provläs
Bostadsbestämmelser 2021

Av: Hans Örnhall, Magdi Dobi

En handbok om byggbestämmelser för bostäder och bostadsmiljö – nybyggnad och ändring. En bestämmelse kan vara lag, förordning, föreskrift, regel eller norm. Årets utgåva innehåller de ändringar av byggreglerna som har skett mellan 2018 och 2020. Om boken Bokens ti...

Läs mer
bok

495 kr

De byggde gemenskap - erfarenheter från tio bygg...

Av: Helena Westholm

I De byggde gemenskap beskriver arkitekt Helena Westholm tio bogemenskaper som kommit till i Sverige under de senaste femton åren. De tio exemplen visar att det är möjligt för människor att gå samman och planera och bygga bostadshus med utökade möjligheter till ge...

Läs mer
bok

228 kr

Boendets pris

Av: Johanna Lilius

Boken undersöker bland annat varför det har blivit så dyrt att bo och på vilket sätt dyrare bostäder och framför allt fler privata hyresbostäder bidrar till att öka de ekonomiska olikheterna i samhället. Texten blickar även framåt och diskuterar hur vi...

Läs mer
bok

225 kr

E-bok
E-BOK Bostadsbestämmelser 2021

Av: Hans Örnhall, Magdi Dobi

En bestämmelse kan vara lag, förordning, föreskrift, regel eller norm. En del av dessa är bindande, det vill säga ovillkorliga, en del bygger på mångårig erfarenhet, tradition med mera och är till för att underlätta tillämpningen av obligatoriska bestämmelser. Bos...

Läs mer
E-bok

495 kr

Provläs
En liten bok om små bostäder

Av: Ola Andersson, Herman Arfwedson

En liten bok om små bostäder handlar om en- till tvåpersonshushåll – den överlägset största hushållsformen i Sverige. Hur bygger vi praktiska och prisvärda lägenheter för majoriteten ? Vilka förutsättningar krävs när vi skiftar fokus från barnfamiljen till mindre ...

Läs mer
bok

351 kr

Trivsel i trähus

Av: Ola Nylander, Kaj Granath, Jan Larsson

Centrum för boendets arkitektur (CBA) är ett centrum på Chalmers, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Genom CBA vill Chalmers lyfta fram arkitekturperspektivet i bostadsbyggandet. CBA utvecklades genom forskningsprojektet AIDAH, finansierat av...

Läs mer
bok

250 kr

13 myter om bostadsfrågan

Av: Forskargruppen CRUSH

Enligt svensk grundlag är rätten till bostad en grundförutsättning för ett drägligt liv. Hur kommer det sig då att det är så svårt att lösa bostadsfrågan? Marknaden är tongivande idag och kräver avregleringar och lägre skatt. Forskargruppen CRUSH vill med boken  1...

Läs mer
bok

139 kr

14 495 Lägenheter

Av: Helen Runting, Karin Matz, Rutger Sjögrim

14 495 lägenheter är en bok om bostadsbristens bostäder och handlar om de flerbostadshus som fick bygglov 2017 (under kulmen av den senaste byggboomen, mitt under en pågående bostadsbrist) i de 26 kommuner som utgör Region Stockholm. Boken med sitt arkiv bestående...

Läs mer
bok

565 kr

Apartment Buildings

Av: Cayetano Cardelús

The projects presented in this book are magnificent recent examples of how architecture can create attractive residential buildings aware of their social function, promoting interaction between users and the harmonious relationship of the community with its natura...

Läs mer
bok

370 kr

Åtkomliga bostäder

Av: Hans Lind

Hushåll med låga inkomster har under de senaste 20 åren fått allt svårare att hitta bostad i Sveriges större städer. En strategi för att underlätta för dessa hushåll kan vara att bygga billigt så att bostäderna blir mindre attraktiva för höginkomsttagare. På så sä...

Läs mer
bok

234 kr