Trivsel i trähus

av Ola Nylander, Kaj Granath, Jan Larsson
bok

250 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Centrum för boendets arkitektur (CBA) är ett centrum på Chalmers, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Genom CBA vill Chalmers lyfta fram arkitekturperspektivet i bostadsbyggandet. CBA utvecklades genom forskningsprojektet AIDAH, finansierat av Formas.

Bostadsundersökningen av trähusen i Frostaliden är finansierad av CBA i samarbete med VGR, Västra Götalandsregionen. Bostadsundersökningen ingår som en del i en förstudie CBA gör för VGR. Förstudien omfattar två delar.

Dels att identifiera de hinder som finns för ett ökat byggande med trä. Och dels att ta fram förutsättningar för ett doktorandprojekt om trä och relationen till boende och bostad. Förstudien i sin helhet kommer vara klar i slutet av 2021.