Trivsel i trähus II

Bostadsundersökning av flerbostadshus byggda med KL-TRÄ

av Anna Braide, Kaj Granath, Ola Nylander
Bok

250 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Centrum för boendets arkitektur (CBA) är ett centrum på Chalmers, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Genom CBA vill Chalmers lyfta fram arkitekturperspektivet i bostadsbyggandet. CBA utvecklades genom forskningsprojektet AIDAH, finansierat av Formas.

Trivsel i trähus II redovisar en bostadsundersökning av Fristadsbostäders flerbostadshus med hyresrätter på Åsbovägen 12-14 i Fristad. De är byggda av massivträ, med exponerat trä interiört. Studien ingår som ett av sju arbetspaket i förstudien Att trivas och bo i trähus, CBA 2021, som är ett forskningsuppdrag för Västra Götalandsregionen.

Fokus har varit de boendes upplevelse av materialet trä. Empiri har samlats in med hjälp av intervjuer, en enkät och planlösningsanalyser.

Boken är nummer två i en serie av bostadsundersökningar i massivträhus.