Trivsel i trähus III

Bostadsundersökning av flerbostadshus byggda med KL-trä

av Anna Braide, Jan-Åke Brorsson, Kaj Granath, Ola Nylander
Bok

250 krexkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Det här är den tredje bostadsundersökningen CBA gör med fokus på boende och trivsel i bostadshus byggda i massivträ. Trivsel i trähus III redovisar en bostadsundersökning av Viskaforshems hyresrättsvillor på Källsprångsvägen i Viskafors. De 13 hyresrättsvillorna är byggda av massivträ, med exponerat trä interiört.

Med ökade krav på klimatsmart bostadsbyggande blir trä ett allt viktigare material för minimalt klimatavtryck.

I Trivsel i trähus I - III  beskrivs tidigare kända argument: att använda trä för ökad ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De nya rön som presenteras i CBA:s forskningsansats är den stora beydelse trä har för de boende: att träet bidrar till boendetrivsel och därmed också ökad social hållbarhet.

Genom att visa kopplingen mellan ökad boendetrivsel och exponerade interiöra träväggar skapas evidensbaserade argument för arkitekter och bostadsbyggare att i större utsträckning välja trä i bostadsbyggandet.