E-BOK Bostadsbestämmelser 2023 E-bok

av Magdi Dobi, Carl-Gustaf Hagander, Hans Örnhall
E-bok

499 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
499 kr

Bostaden ska i första hand fungera för de boende, men även för de som kommer på besök eller de som har bostadsområdet som arbetsplats, såsom fastighetsskötare, hemhjälp, sophämtare, färdtjänstpersonal, räddningstjänsten med flera. 

Denna skrift är den trettonde utgåvan av en sådan sammanställning och bygger på de regelverk som gäller i januari 2023.

De föreskrifter som tagits med gäller främst för nybyggnad av bostäder för permanent bruk. Utgångspunkten är Boverkets byggregler, BBR 29, och Boverkets föreskrifter och allmänna råd, EKS, om tillämpning av europeis¬ka konstruktionsstandarder (eurokoder). Dessa regler har kompletterats med andra näraliggande föreskrifter och goda råd från andra myndigheter och organ och som berör bostadsbyggandet.