Bostadsbestämmelser 2023

av Magdi Dobi, Carl-Gustaf Hagander, Hans Örnhall
bok
Provläs boken

499 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
499 kr
Litteraturbevakning - Byggregler Prenumerera på ny litteratur inom Byggregler

Bostaden ska i första hand fungera för de boende, men även för de som kommer på besök eller de som har bostadsområdet som arbetsplats, såsom fastighetsskötare, hemhjälp, sophämtare, färdtjänstpersonal, räddningstjänsten med flera. Att skapa behagliga bostadsmiljöer och trevliga bostäder som även är funktionella är svårt i sig. Samtidigt ska olika samhällskraven uppfyllas.

Det är således många faktorer att ta hänsyn till när man ritar bostäder. Det är svårt att på ett ställe hitta vilka regler som gäller. Redan Statens planverk insåg behovet av en sammanställning av samhällskraven för bostadsbyggande.

Denna skrift är den trettonde utgåvan av en sådan sammanställning och bygger på de regelverk som gäller i januari 2023.

De föreskrifter som tagits med gäller främst för nybyggnad av bostäder för permanent bruk. Utgångspunkten är Boverkets byggregler, BBR 29, och Boverkets föreskrifter och allmänna råd, EKS, om tillämpning av europeis¬ka konstruktionsstandarder (eurokoder). Dessa regler har kompletterats med andra näraliggande föreskrifter och goda råd från andra myndigheter och organ och som berör bostadsbyggandet.