Att främja integration

bok

150 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Rapporten presenterar SABOs kartläggning över hur kommuner och allmännyttiga bostadsföretag hanterar integrationsfrågan. Bland annat är bostadsbristen och dess konsekvenser en stor utmaning. Bostaden är inte en isolerad fråga utan hänger ihop med trygghet, kringmiljö, sysselsättning och skola.