Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Byggnader / Färgsättning

NCS Colourpin II

Trådlös färgläsare. Skanna, spara och dela färger från inspirerande miljöer och objekt, direkt från din smartphone. Liten, behändig och med hög mätnoggrannhet.

Läs mer
bok

1 050 kr

Byggnadsmåleriets färger. Material och användnin...

Av: Henrik Wannfors, Karin Fridell Anter, Åke Svedmyr

Det svenska ordet färg kan stå för både kulör och material. ”Byggnadsmåleriets färger” handlar om byggnadsfärger som material och riktar sig till alla som vill få en större förståelse för hur olika färgtyper är uppbyggda och varför de beter sig på ett visst sätt. ...

Läs mer
bok

254 kr

Provläs
Färg och ljus för människan - i rummet

Av: Karin Fridell Anter, Ulf Klarén, Leif Berggren, Monica Billger, Pär Duwe, Johanna Enger, Jan Garnert, Cecilia Häggström, Thorbjörn Laike, Barbara Szybinska Matusiak, Helle Wijk

”Färg & ljus för människan – i rummet” handlar om helhetsupplevelsen av färg och ljus i rumsliga sammanhang och är ett bidrag till det sammanhållna kunskapsområdet färg – ljus – rum. Tanken är att förklara ljus för färgspecialisterna, förklara färg för ljusspecial...

Läs mer
bok

607 kr

Provläs
Så målade man. Svenskt byggnadsmåleri från senme...

Av: Karin Fridell Anter, Henrik Wannfors

Sex århundraden av byggnadsmåleri – från Albertus Pictor till vår egen tid. Måleri och färgsättning i svensk arkitekturhistoria Målningstekniker och material under olika perioder Målarkårens roll vid utformning av miljön Så målade man publicerades första gången 19...

Läs mer
bok

630 kr

Beskrivningshandbok. Måleri

Av: Jan Wittström, Lars Åke Svensson

”Beskrivningshandbok. Måleri” är ett fristående komplement till Målerihandbok 09. Syftet är att denna skrift ska vara ett stöd till den som upprättar beskrivningar. Målerihandbok 09 har fokus på behandlingskoder men denna handbok behandlar främst upprättande av be...

Läs mer
bok

665 kr

Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper

”Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper” ger en sammanfattande orientering om tillredning av och målning med traditionella färgtyper som användes förr. De färgtyper som behandlas är linoljefärg, slamfärg, kalkfärg, limfärg, äggoljetempera samt trätjära. Tonvik...

Läs mer
bok

113 kr

Målerihandbok 09. Utgåva 2

Av: Lars Åke Svensson, Jan Wittström

Målerihandbok för upprättande av målningsbeskrivningar vänder sig till alla som i sitt arbete med entreprenadhandlingar skall beskriva målningsbehandlingar och målningssystem. Avsikten med handboken har varit att skapa en lättöverskådlig och lättfattlig handlednin...

Läs mer
bok

1 900 kr

NCS Black & White

NCS Black & White innehåller 79 färgprover i A6-format för att smidigt visualisera färger ur gråskalan vid färgsättning av objekt och miljöer. Färgprovssamlingen ger en bra indikation på hur mörkt eller ljust man vill gå om man jobbar mycket med de svarta och vita...

Läs mer
bok

1 370 kr

NCS Colour Scan 2.0

Färgläsaren NCS Colour Scan 2.0 visar närmaste NCS standardfärg och är snabb, behändig och lätt att använda. Lägg läsaren mot materialytan, tryck på knappen och förutom att närmaste NCS-standardfärg dyker upp på displayen visas nu också vilken sida du hittar färge...

Läs mer
bok

6 490 kr

NCS Glossy index 1950 original

NCS Glossy Index är en färgprovssamling som gör det möjligt att på ett enklare sätt se hur ljus och glans påverkar färgen. Vilket i sin tur underlättar färgbedömning och färgval. Specifikation Färgprovssamling med 1950 färgreferenser i blankt utförande Sorterad i ...

Läs mer
bok

2 480 kr