Byggnader / Färgsättning

Provläs
Färg och ljus för människan - i rummet

Av: Leif Berggren, Monica Billger, Pär Duwe, Johanna Enger, Thorbjörn Laike, Barbara Szybinska Matusiak, Helle Wijk, Karin Fridell Anter, Jan Garnert, Cecilia Häggström, Ulf Klarén

”Färg & ljus för människan – i rummet” handlar om helhetsupplevelsen av färg och ljus i rumsliga sammanhang och är ett bidrag till det sammanhållna kunskapsområdet färg – ljus – rum. Tanken är att förklara ljus för färgspecialisterna, förklara färg för ljusspecial...

Läs mer
bok

607 kr

NCS Colourpin II

Trådlös färgläsare. Skanna, spara och dela färger från inspirerande miljöer och objekt, direkt från din smartphone. Liten, behändig och med hög mätnoggrannhet.

Läs mer
bok

1 050 kr

Att välja färg - Kunskapsguide för praktiker ino...

Av: Berit Bergström

Att välja färg är en praktisk guide om färgsättning och design för arkitekter, designer, studenter och andra som vill lära sig mer om färgens möjligheter att skapa goda miljöer att vistas i. Den ger bred och djup kunskap om olika sätt att välja färg i utformningen...

Läs mer
bok

420 kr

NCS Index 2050

Hitta eller visualisera en NCS standardfärg snabbt och enkelt med denna kompletta färgvifta. NCS Index  innehåller samtliga NCS 2050 standardfärger, sorterade efter kulörton baserat på användarnas preferenser samt NCS Systemets smarta logik.

Läs mer
bok

1 980 kr

Provläs
Så målade man. Svenskt byggnadsmåleri från senme...

Av: Karin Fridell Anter, Henrik Wannfors

Sex århundraden av byggnadsmåleri – från Albertus Pictor till vår egen tid. Måleri och färgsättning i svensk arkitekturhistoria Målningstekniker och material under olika perioder Målarkårens roll vid utformning av miljön Så målade man publicerades första gången 19...

Läs mer
bok

630 kr

NCS Colour Scan 2.0

Färgläsaren NCS Colour Scan 2.0 visar närmaste NCS standardfärg och är snabb, behändig och lätt att använda. Lägg läsaren mot materialytan, tryck på knappen och förutom att närmaste NCS-standardfärg dyker upp på displayen visas nu också vilken sida du hittar färge...

Läs mer
bok

6 490 kr

Beskrivningshandbok. Måleri

Av: Jan Wittström, Lars Åke Svensson

”Beskrivningshandbok. Måleri” är ett fristående komplement till Målerihandbok 09. Syftet är att denna skrift ska vara ett stöd till den som upprättar beskrivningar. Målerihandbok 09 har fokus på behandlingskoder men denna handbok behandlar främst upprättande av be...

Läs mer
bok

665 kr

Målerihandbok 09. Utgåva 2

Av: Lars Åke Svensson, Jan Wittström

Målerihandbok för upprättande av målningsbeskrivningar vänder sig till alla som i sitt arbete med entreprenadhandlingar skall beskriva målningsbehandlingar och målningssystem. Avsikten med handboken har varit att skapa en lättöverskådlig och lättfattlig handlednin...

Läs mer
bok

1 900 kr

Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper

”Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper” ger en sammanfattande orientering om tillredning av och målning med traditionella färgtyper som användes förr. De färgtyper som behandlas är linoljefärg, slamfärg, kalkfärg, limfärg, äggoljetempera samt trätjära. Tonvik...

Läs mer
bok

113 kr