Byggnader /

Färgsättning

Litteratur inom området Färgsättning omfattar bland annat skrifter om målningstekniker och material under olika perioder samt beskrivningssystem som används vid beskrivning och upphandling av målade och tapetserade ytor. I kategorin färgsättning finns titlar så som Måleri, Så målade man - Svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid och Referensytor Måleri - Måleriets branschstandard för målade ytor.

NCS Colourpin II

Trådlös färgläsare. Skanna, spara och dela färger från inspirerande miljöer och objekt, direkt från din smartphone. Liten, behändig och med hög mätnoggrannhet.

Läs mer
Bok

1 210 kr

Byggnadsmåleriets färger. Material och användning

Av: Karin Fridell Anter, Åke Svedmyr, Henrik Wannfors

Det svenska ordet färg kan stå för både kulör och material. ”Byggnadsmåleriets färger” handlar om byggnadsfärger som material och riktar sig till alla som vill få en större förståelse för hur olika färgtyper är uppbyggda och varför de beter sig på ett visst sätt. ...

Läs mer
Bok

254 kr

Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper

”Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper” ger en sammanfattande orientering om tillredning av och målning med traditionella färgtyper som användes förr. De färgtyper som behandlas är linoljefärg, slamfärg, kalkfärg, limfärg, äggoljetempera samt trätjära. Tonvik...

Läs mer
Bok

125 kr

Provläs

Färg och ljus för människan - i rummet

Av: Leif Berggren, Monica Billger, Pär Duwe, Barbara Szybinska Matusiak, Helle Wijk, Ulf Klarén, Thorbjörn Laike, Johanna Enger, Karin Fridell Anter, Jan Garnert, Cecilia Häggström

”Färg & ljus för människan – i rummet” handlar om helhetsupplevelsen av färg och ljus i rumsliga sammanhang och är ett bidrag till det sammanhållna kunskapsområdet färg – ljus – rum. Tanken är att förklara ljus för färgspecialisterna, förklara färg för ljusspecial...

Läs mer
Bok

656 kr

Målerihandbok 09. Utgåva 2

Av: Lars Åke Svensson, Jan Wittström

Målerihandbok för upprättande av målningsbeskrivningar vänder sig till alla som i sitt arbete med entreprenadhandlingar skall beskriva målningsbehandlingar och målningssystem. Avsikten med handboken har varit att skapa en lättöverskådlig och lättfattlig handlednin...

Läs mer
Bok

1 900 kr

Beskrivningshandbok. Måleri

Av: Lars Åke Svensson, Jan Wittström

”Beskrivningshandbok. Måleri” är ett fristående komplement till Målerihandbok 09. Syftet är att denna skrift ska vara ett stöd till den som upprättar beskrivningar. Målerihandbok 09 har fokus på behandlingskoder men denna handbok behandlar främst upprättande av be...

Läs mer
Bok

665 kr