E-BOK Färg och ljus för människan - i rummet E-bok

av Leif Berggren, Monica Billger, Pär Duwe, Johanna Enger, Karin Fridell Anter, Barbara Szybinska Matusiak, Helle Wijk, Jan Garnert, Cecilia Häggström, Ulf Klarén, Thorbjörn Laike
E-bok

637 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
637 kr

Boken Färg & ljus för människan – i rummet riktar sig till professionella inom färg- och ljusområden och beskriver helhetsupplevelsen av färg och ljus i ett rum. Syftet med boken är att förklara färg för ljusspecialister och ljus för färgexperter samt att öka kunskapen kring hur färg och ljus tillsammans ska hanteras.

Boken är cirka 240 sidor lång och innehåller illustrationer samt fyra block utifrån olika teman där rumslig samverkan mellan färg och ljus är ett genomgående temat. Skriften baseras på det tvärvetenskapliga nordiska forskningsprojektet SYN-TES: Människa färg ljus.

Boken finns både att läsa i tryckt samt digitalt format och passar att brukas av högskolan i utbildningssyfte.