Beskrivningshandbok. Måleri

av Lars Åke Svensson, Jan Wittström
bok

665 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

”Beskrivningshandbok. Måleri” är ett fristående komplement till Målerihandbok 09. Syftet är att denna skrift ska vara ett stöd till den som upprättar beskrivningar. Målerihandbok 09 har fokus på behandlingskoder men denna handbok behandlar främst upprättande av beskrivningar för byggnadsmåleri. Böckerna kan användas fristående från varandra.

Boken ska vara ett hjälpmedel för den som upprättar eller ska upprätta beskrivningar men känner sig osäker på hur måleriavsnittet ska hanteras samt olika entreprenadformer. De presenterade beskrivningstexterna är förslag på hur man kan hantera olika frågeställningar.

”Beskrivningshandbok. Måleri” är indelad i två delar. Den första delen innehåller information om beskrivningar, entreprenadformer och exempel på fem olika beskrivningsupplägg. Den andra delen tar bland annat upp hur man kan fastställa befintliga färgtyper, kortfattad beskrivning av dessa samt uppbyggnad av AMA.s behandlingskoder.