Bostaden och kunskapen

bok

244 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

I denna antologi presenteras aktuell forskning och utveckling kring utformning av bostaden, dess rum och närmiljö. Ett tjugotal forskare och kritiker delar med sig av sin kunskap och beskriver något om förutsättningarna för dagens och morgondagens bostadsbyggande - hushållsstruktur, värderingar och livsstilar. De analyserar också bostadstyper i flerbostadshus och småhus och förespråkar ändamålsenlighet, skönhet och trivsel.