Hållbarhet /

Energi & Ekologi

Litteratur inom Energi & Ekologi för byggbranschen, som belyser energi och ekologi från olika vinklar. Svensk Byggtjänst tillhandahåller böcker som exempelvis innefattar ämnen som hinder och lösningar för återbruk, cirkulär ekonomi samt ekosystemtjänster. I kategorin Energi & Ekologi återfinns till exempel böckerna Byggekologi - kunskaper för ett hållbart byggande, Återbruk av byggmaterial samt Smarta och hållbara byggnader.

Provläs

Byggekologi - kunskaper för ett hållbart byggande. Utg 4

Av: Maria Block, Varis Bokalders

Boken Byggekologi handlar om hur vi bör bygga och ta hand om våra hus, städer och landsbygd om vi vill vara med och skapa ett hållbart samhälle. Vi befinner oss vid ett historiskt vägskäl. Risken är stor att vi, om vi fortsätter som vanligt, drastiskt försämrar fö...

Läs mer
Bok

1 049 kr

Provläs

Smarta och hållbara byggnader

Av: Jonas Anund Vogel

Det är idag både tekniskt möjligt och ekono­miskt försvarbart att bygga smarta och hållbara byggnader. Tekniken finns, enskilda system kan kopplas samman till en optimerad helhet och information från system och sensorer kan användas för att göra drift och förvaltn...

Läs mer
Bok

485 kr

Energieffektivisering

Av: Patrik Thollander, Magnus Karlsson, Patrik Rohdin, Jakob Rosenqvist

Bokens första del fokuserar på energikartläggning ochenergieffektivisering. I den andra delen behandlas energiledning samt hinder och incitament för energieffektivisering i svensk tillverkningsindustri. I den tredje och sista delen riktas fokus mot styrmedel för e...

Läs mer
Bok

455 kr

Årets bok 2022!
Provläs

Återbruk av byggmaterial

Av: Martina Strand Nyhlin, Johanna Åfreds

Vinnare av Årets bok 2022! Boken Återbruk av byggmaterial presenterar goda exempel på hur man konkret har arbetat med återbruk i en mängd inspirerande projekt inom bygg-och fastighetsbranschen. Boken ger en nulägesanalys, diskuterar hinder och lösningar för återbr...

Läs mer
Bok

524 kr

E-bok
Provläs

E-BOK Återbruk av byggmaterial

Av: Martina Strand Nyhlin, Johanna Åfreds

Vinnare av Årets bok 2022! Boken presenterar goda exempel på hur man konkret har arbetat med återbruk i en mängd inspirerande projekt inom bygg-och fastighetsbranschen. Boken ger en nulägesanalys, diskuterar hinder och lösningar för återbruk samt beskriver materia...

Läs mer
E-bok

524 kr

Byggnaden som system

Av: Enno Abel, Arne Elmroth

Systematiskt och med helhetssyn presenteras hur bygg- och installationsteknik måste fungera för att skapa ett behagligt och energieffektivt inneklimat .  En utmärkt lärobok för studenter vid teknisk högskola och en handbok för byggare, ingenjörer och arkitekter. D...

Läs mer
Bok

395 kr

Energiförsörjning

Av: Sven Werner

Boken beskriver inledningsvis de grundläggande energiprinciperna samt det tekniska energisystemets organisation och hur detta energisystem relaterar till andra över- och underordnade energisystem. Vidare behandlas mer ingående den energianvändning som det tekniska...

Läs mer
Bok

375 kr

Kloka hus. Så skapar vi ekohusen att leva i

Av: Johan Ehrenberg, Gunilla Welin

En rikt illustrerad inspirationsbok full av praktiska tips och råd för dig som är nyfiken på ekologiskt byggande. Både för dig som vill renovera och vårda eller som funderar på att bygga nytt! Kloka Hus berättar om hur drömmen om det hållbara blir verklighet. Hur ...

Läs mer
Bok

212 kr

Aktiv solenergi i hus- och stadsbyggnad

Av: Marja Lundgren, Fredrik Wallin

Denna skrift är tänkt att inspirera till en arkitektur som förverkligar de positiva miljöeffekter en ökad solenergianvändning kan medföra. Intresset idag riktas mot möjligheterna att låta solenergisystemen samverka med byggnaden i integrerade byggnadskomponenter. ...

Läs mer
Bok

201 kr