Hållbarhet / Energi & Ekologi

Årets bok 2022!
Provläs
Återbruk av byggmaterial

Av: Martina Strand Nyhlin, Johanna Åfreds

Vinnare av Årets bok 2022! Boken Återbruk av byggmaterial presenterar goda exempel på hur man konkret har arbetat med återbruk i en mängd inspirerande projekt inom bygg-och fastighetsbranschen. Boken ger en nulägesanalys, diskuterar hinder och lösningar för återbr...

Läs mer
bok

499 kr

Provläs
Byggekologi - kunskaper för ett hållbart byggand...

Av: Maria Block, Varis Bokalders

Boken Byggekologi handlar om hur vi bör bygga och ta hand om våra hus, städer och landsbygd om vi vill vara med och skapa ett hållbart samhälle. Vi befinner oss vid ett historiskt vägskäl. Risken är stor att vi, om vi fortsätter som vanligt, drastiskt försämrar fö...

Läs mer
bok

995 kr

E-bok
Provläs
E-BOK Återbruk av byggmaterial

Av: Martina Strand Nyhlin, Johanna Åfreds

Vinnare av Årets bok 2022! Boken presenterar goda exempel på hur man konkret har arbetat med återbruk i en mängd inspirerande projekt inom bygg-och fastighetsbranschen. Boken ger en nulägesanalys, diskuterar hinder och lösningar för återbruk samt beskriver materia...

Läs mer
E-bok

499 kr

Kloka hus. Så skapar vi ekohusen att leva i

Av: Johan Ehrenberg, Gunilla Welin

En rikt illustrerad inspirationsbok full av praktiska tips och råd för dig som är nyfiken på ekologiskt byggande. Både för dig som vill renovera och vårda eller som funderar på att bygga nytt! Kloka Hus berättar om hur drömmen om det hållbara blir verklighet. Hur ...

Läs mer
bok

212 kr

Provläs
Energihushållning o värmeisolering. Byggvägledni...

Av: Arne Elmroth

Denna femte utgåva av Energihushållning och värmeisolering tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning till och med BBR 29 (BFS 2020:4) som gäller från den 1 september 2020 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 september ...

Läs mer
bok

520 kr

Byggnaden som system

Av: Enno Abel, Arne Elmroth

Systematiskt och med helhetssyn presenteras hur bygg- och installationsteknik måste fungera för att skapa ett behagligt och energieffektivt inneklimat .  En utmärkt lärobok för studenter vid teknisk högskola och en handbok för byggare, ingenjörer och arkitekter. D...

Läs mer
bok

395 kr

Provläs
Hållbara hus i kallt klimat, vit - 31 hus från F...

Av: Ulf Nordwall (red), Thomas Olofsson (red)

Boken beskriver hur hållbar arkitektur kan vara utformad i subarktiskt och arktiskt klimat. Detta visas genom 31 exempel på hållbart byggande i Finland, Sverige, Norge, Svalbard, Island, Grönland, Kanada och USA. Projekten presenteras ur sex hållbarhetsperspektiv ...

Läs mer
bok

461 kr

E-bok
Provläs
E-BOK Byggekologi - kunskaper för ett hållbart b...

Av: Maria Block, Varis Bokalders

Boken Byggekologi handlar om hur vi bör bygga och ta hand om våra hus, städer och landsbygd om vi vill vara med och skapa ett hållbart samhälle. Vi befinner oss vid ett historiskt vägskäl. Risken är stor att vi, om vi fortsätter som vanligt, drastiskt försämrar fö...

Läs mer
E-bok

995 kr

E-bok
E-BOK Hållbara hus i kallt klimat (vit). 31 hus....

Av: Ulf (red) Nordwall, Thomas (red) Olofsson

Boken Hållbara hus i kallt klimat – 31 hus från Finland i öster till Kanada i väster innehåller kunskap gällande hur man utformar en hållbar arkitektur i ett arktiskt och subarktiskt klimat. Författarna har valt att exemplifiera detta genom 31 fall av hållbara byg...

Läs mer
E-bok

461 kr

Energieffektivisering

Av: Patrik Thollander, Magnus Karlsson, Patrik Rohdin, Jakob Rosenqvist

Bokens första del fokuserar på energikartläggning ochenergieffektivisering. I den andra delen behandlas energiledning samt hinder och incitament för energieffektivisering i svensk tillverkningsindustri. I den tredje och sista delen riktas fokus mot styrmedel för e...

Läs mer
bok

455 kr