Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Hållbarhet / Energi & Ekologi

Provläs
Återbruk av byggmaterial

Av: Martina Strand Nyhlin, Johanna Åfreds

Boken Återbruk av byggmaterial presenterar goda exempel på hur man konkret har arbetat med återbruk i en mängd inspirerande projekt inom bygg-och fastighetsbranschen. Boken ger en nulägesanalys, diskuterar hinder och lösningar för återbruk samt beskriver materiale...

Läs mer
bok

499 kr

Provläs
Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande...

Av: Maria Block, Varis Bokalders

”Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande” ger dig de kunskaper du behöver för att kunna bygga miljöanpassade byggnader och samhällen. Boken handlar om vad man bör beakta för att få till stånd en hållbar utveckling inom byggsektorn. Boken tar upp fyra vikt...

Läs mer
bok

950 kr

E-bok
E-BOK Återbruk av byggmaterial

Av: Martina Strand Nyhlin, Johanna Åfreds

Boken presenterar goda exempel på hur man konkret har arbetat med återbruk i en mängd inspirerande projekt inom bygg-och fastighetsbranschen. Boken ger en nulägesanalys, diskuterar hinder och lösningar för återbruk samt beskriver materialens potential. Exempel ges...

Läs mer
E-bok

499 kr

Byggnaden som system

Av: Enno Abel, Arne Elmroth

Systematiskt och med helhetssyn presenteras hur bygg- och installationsteknik måste fungera för att skapa ett behagligt och energieffektivt inneklimat .  En utmärkt lärobok för studenter vid teknisk högskola och en handbok för byggare, ingenjörer och arkitekter. D...

Läs mer
bok

395 kr

Provläs
Energihushållning o värmeisolering. Byggvägledni...

Av: Arne Elmroth

Denna femte utgåva av Energihushållning och värmeisolering tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning till och med BBR 29 (BFS 2020:4) som gäller från den 1 september 2020 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 september ...

Läs mer
bok

495 kr

Provläs
Hållbara hus i kallt klimat, vit - 31 hus från F...

Av: Ulf Nordwall (red), Thomas Olofsson (red)

Boken beskriver hur hållbar arkitektur kan vara utformad i subarktiskt och arktiskt klimat. Detta visas genom 31 exempel på hållbart byggande i Finland, Sverige, Norge, Svalbard, Island, Grönland, Kanada och USA. Projekten presenteras ur sex hållbarhetsperspektiv ...

Läs mer
bok

439 kr

Energibesiktning av byggnader - flerbostadshus o...

Av: Karin Adalberth, Åsa Wahlström

Den 1 oktober 2006 trädde "Lag om energideklaration för byggnader" (SFS 2006:985) i kraft. Syftet är att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader. "Energibesiktning av byggnader - flerbostadshus och lokaler" beskriver hur en energibesiktni...

Läs mer
bok

550 kr

Förnybar energi. Utg 2

Av: Göran Sidén

Förnybar energi är ett område i snabb utveckling. Den årliga ökningen i världen har varit mer än 20 % åren 2004–2014 för till exempel solceller, vindkraft, biodiesel och geotermisk värme. Utvecklingen drivs av klimatfrågan, där förnybar energi ger en minskning av ...

Läs mer
bok

459 kr

Naturhus

Av: Marie Granmar

Ett naturhus är en kretsloppsbyggnad där boningshuset omges av ett växthus. Näring från avloppet tas tillvara i egna odlingar. I nordliga klimat förlängs odlingssäsongen, och uppvärmningsperioden förkortas. Klimatförändringar och pandemier är bara några av orsaker...

Läs mer
bok

270 kr

Urbana ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster handlar inte bara om miljö- och biodiversitetsperspektivet, utan också om hur ekosystemen bidrar till människans livsmiljö och stadens attraktivitet. Även de praktiska och rekreativa nyttor som befintlig och anlagd natur kan skapa i den byggda mi...

Läs mer
bok

263 kr