Hållbarhet / Energi & Ekologi

Provläs
Återbruk av byggmaterial

Av: Martina Strand Nyhlin, Johanna Åfreds

Boken Återbruk av byggmaterial presenterar goda exempel på hur man konkret har arbetat med återbruk i en mängd inspirerande projekt inom bygg-och fastighetsbranschen. Boken ger en nulägesanalys, diskuterar hinder och lösningar för återbruk samt beskriver materiale...

Läs mer
bok

499 kr

Provläs
Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande...

Av: Maria Block, Varis Bokalders

”Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande” ger dig de kunskaper du behöver för att kunna bygga miljöanpassade byggnader och samhällen. Boken handlar om vad man bör beakta för att få till stånd en hållbar utveckling inom byggsektorn. Boken tar upp fyra vikt...

Läs mer
bok

950 kr

Energibesiktning av byggnader - flerbostadshus o...

Av: Karin Adalberth, Åsa Wahlström

Den 1 oktober 2006 trädde "Lag om energideklaration för byggnader" (SFS 2006:985) i kraft. Syftet är att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader. "Energibesiktning av byggnader - flerbostadshus och lokaler" beskriver hur en energibesiktni...

Läs mer
bok

550 kr

Cirkulära materialflöden i praktiken

Av: Leena Kossila

Cirkulär ekonomi är ett område under utveckling - och är samtidigt redan en verklighet för många företag. Hur har de tänkt? Hur har de gjort? Hur kan ett cirkulärt materialflöde se ut? Hur hanterar man olika material? Vad innebär livscykeltänkande? Hur påverkas le...

Läs mer
bok

290 kr

E-bok
Provläs
E-BOK Återbruk av byggmaterial

Av: Martina Strand Nyhlin, Johanna Åfreds

Boken presenterar goda exempel på hur man konkret har arbetat med återbruk i en mängd inspirerande projekt inom bygg-och fastighetsbranschen. Boken ger en nulägesanalys, diskuterar hinder och lösningar för återbruk samt beskriver materialens potential. Exempel ges...

Läs mer
E-bok

499 kr

Provläs
Energihushållning o värmeisolering. Byggvägledni...

Av: Arne Elmroth

Denna femte utgåva av Energihushållning och värmeisolering tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning till och med BBR 29 (BFS 2020:4) som gäller från den 1 september 2020 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 september ...

Läs mer
bok

495 kr

Energieffektivisering

Av: Patrik Rohdin, Jakob Rosenqvist, Patrik Thollander, Magnus Karlsson

Bokens första del fokuserar på energikartläggning ochenergieffektivisering. I den andra delen behandlas energiledning samt hinder och incitament för energieffektivisering i svensk tillverkningsindustri. I den tredje och sista delen riktas fokus mot styrmedel för e...

Läs mer
bok

378 kr

Förnybar energi. Utg 2

Av: Göran Sidén

Förnybar energi är ett område i snabb utveckling. Den årliga ökningen i världen har varit mer än 20 % åren 2004–2014 för till exempel solceller, vindkraft, biodiesel och geotermisk värme. Utvecklingen drivs av klimatfrågan, där förnybar energi ger en minskning av ...

Läs mer
bok

459 kr

Livscykelanalys – ringar på vattnet. SIS HB 217:...

”Livscykelanalys – ringar på vattnet” introducerar livscykelanalys (LCA) på ett enkelt sätt, genom att först sätta den i ett sammanhang. Med utgångspunkt från detta fortsätter boken med att ge en praktisk vägledning i hur LCA-studier genomförs enligt de internatio...

Läs mer
bok

595 kr

Urbana ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster handlar inte bara om miljö- och biodiversitetsperspektivet, utan också om hur ekosystemen bidrar till människans livsmiljö och stadens attraktivitet. Även de praktiska och rekreativa nyttor som befintlig och anlagd natur kan skapa i den byggda mi...

Läs mer
bok

263 kr