E-BOK Energihushållning o värmeisolering. BVL 8. Utg 5 E-bok

av Arne Elmroth
E-bok

520 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
520 kr
E-bokhyllan Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 690 kr / år

Krav på energihushållning vid ändring eller ombyggnad av hus finns sedan tidigare. Huvudprincipen är att vid omfattande renovering ska kraven för nya byggnader uppfyllas.

I boken ges råd om hur energieffektivisering kan hanteras vid ändring av byggnader. Energieffektivisering av äldre hus blir allt mer angelägen att genomföra och rekommendationer ges till beställare om vilka krav som kan och bör ställas på komponenter och tekniska installationer i samband med renovering och ombyggnad.

Denna femte utgåva av Energihushållning och värmeisolering tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning till och med BBR 29 (BFS 2020:4) som gäller från den 1 september 2020 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 september 2021.

Författare är Arne Elmroth, professor emeritus i Byggnadsfysik vid Lunds Tekniska Högskola. Uppdateringen till BBR 29 har utförts av Per Levin, docent och energikonsult vid PE teknik & arkitektur AB.

Boken finns även som tryckt utgåva.